หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TCAP ปี 2017

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TCAP | งบการเงิน TCAP | ข้อมูลผู้ถือหุ้น TCAP
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
232,215,669 19.25%
2
info บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
129,914,400 10.77%
3
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
64,574,420 5.35%
4
info บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
41,350,000 3.43%
5
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
30,216,323 2.5%
6
info CHASE NOMINEES LIMITED
29,896,683 2.48%
7
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
23,261,600 1.93%
8
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
16,775,790 1.39%
9
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
14,180,600 1.18%
10
info นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
14,000,000 1.16%
11
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
13,918,600 1.15%
12
info HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A
11,344,124 0.94%
13
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
11,111,500 0.92%
14
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
10,536,300 0.87%
15
info MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP.-FOR EXCLUSIVE BENEFIT OF CUSTOMER A/C
9,277,300 0.77%
16
info DBS BANK LTD
8,822,950 0.73%
17
info กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta
8,675,100 0.72%
18
info MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK
8,446,600 0.7%
19
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
8,272,800 0.69%
20
info นายปิยะ ชื่นชมเดช
8,100,000 0.67%
21
info นายอติพงษ์ ตันติวิท
8,100,000 0.67%
22
info นายปริญญา เธียรวร
8,000,000 0.66%
23
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
7,913,000 0.66%
24
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
7,476,400 0.62%
25
info บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7,415,100 0.61%
26
info CLEARSTREAM NOMINEES LTD
7,037,425 0.58%
27
info นายวัฒนะ เฮงเกียรติศักดิ์
6,700,000 0.56%
28
info นายอติพล ตันติวิท
6,494,000 0.54%
29
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
6,411,000 0.53%
30
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
6,230,600 0.52%
31
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
6,156,800 0.51%
32
info นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์
6,100,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-20
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com