หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TCAP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TCAP | งบการเงิน TCAP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
220,940,395 18.31%
2
info บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
129,914,400 10.77%
3
info STATE STREET EUROPE LIMITED
80,860,105 6.7%
4
info บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
41,350,000 3.43%
5
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
23,227,559 1.93%
6
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
21,196,099 1.76%
7
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล
21,054,200 1.75%
8
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
16,346,448 1.35%
9
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
15,219,800 1.26%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
14,627,100 1.21%
11
info นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
14,000,000 1.16%
12
info MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK
12,187,100 1.01%
13
info HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A
11,477,024 0.95%
14
info นายปริญญา เธียรวร
11,050,000 0.92%
15
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
9,967,200 0.83%
16
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
9,823,800 0.81%
17
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
9,360,300 0.78%
18
info นายอติพงษ์ ตันติวิท
9,100,000 0.75%
19
info นายณัฐชาต คำศิริตระกูล
8,820,000 0.73%
20
info นายปิยะ ชื่นชมเดช
8,100,000 0.67%
21
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
8,045,324 0.67%
22
info บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7,512,100 0.62%
23
info DBS BANK LTD
7,422,950 0.62%
24
info นายอติพล ตันติวิท
7,353,300 0.61%
25
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
7,128,300 0.59%
26
info SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
7,120,100 0.59%
27
info น.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร
7,000,000 0.58%
28
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
6,638,600 0.55%
29
info CLEARSTREAM NOMINEES LTD
6,625,295 0.55%
30
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
6,457,400 0.54%
31
info MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP.-FOR EXCLUSIVE BENEFIT OF CUSTOMER A/C
6,176,200 0.51%
32
info นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์
6,100,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-06
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com