หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SUPER ปี 2017

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SUPER | งบการเงิน SUPER | ข้อมูลผู้ถือหุ้น SUPER
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด
4,294,967,295 20.59%
2
info นายประเดช กิตติอิสรานนท์
3,518,387,928 12.86%
3
info นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2,139,196,317 7.82%
4
info น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์
906,143,600 3.31%
5
info นายกุลทีป พิชิตสิงห์
750,000,000 2.74%
6
info นายกำธร กิตติอิสรานนท์
740,251,464 2.71%
7
info นางดาราณี อัตตะนันทน์
688,489,047 2.52%
8
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
533,589,277 1.95%
9
info บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
529,436,514 1.94%
10
info บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
354,023,754 1.29%
11
info นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล
338,000,000 1.24%
12
info นายพรพรหม พรหมวาณิช
319,465,100 1.17%
13
info นายวีระเดช เตชะไพบูลย์
193,439,459 0.71%
14
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
190,761,700 0.7%
15
info นางฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์
186,678,800 0.68%
16
info นายศิริชัย โตวิริยะเวช
174,391,824 0.64%
17
info CHASE NOMINEES LIMITED
172,711,300 0.63%
18
info นายไพโรจน์ ศิริรัตน์
160,441,790 0.59%
19
info นายเสรี ตันชูเกียรติ
150,446,700 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com