หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SUPER ปี 2015

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SUPER | งบการเงิน SUPER | ข้อมูลผู้ถือหุ้น SUPER
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด
4,263,481,710 21.16%
2
info นายประเดช กิตติอิสรานนท์
2,073,370,900 10.29%
3
info บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
1,505,749,170 7.47%
4
info นายจอมทรัพย์ โลจายะ
1,420,960,000 7.05%
5
info น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์
855,447,070 4.25%
6
info นางดาราณี อัตตะนันทน์
829,218,200 4.11%
7
info น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์
617,767,630 3.07%
8
info นายกุลทีป พิชิตสิงห์
570,000,000 2.83%
9
info บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
398,370,620 1.98%
10
info นายกำธร กิตติอิสรานนท์
386,523,540 1.92%
11
info น.ส.พูนลักษณ์ เตโชติอัศนีย์
260,000,000 1.29%
12
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
232,355,640 1.15%
13
info นางฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์
220,000,000 1.09%
14
info นายพรพรหม พรหมวาณิช
206,387,000 1.02%
15
info บริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จำกัด
188,337,960 0.93%
16
info นายภูวสิษฎ์ เชฏฐ์อุดมลาภ
175,803,580 0.87%
17
info นายไพโรจน์ ศิริรัตน์
168,963,470 0.84%
18
info นายศิริชัย โตวิริยะเวช
162,563,000 0.81%
19
info นายภัทร จึงกานต์กุล
149,602,970 0.74%
20
info ม.ร.ว.ทัชวรรณ สายเชื้อ
147,429,980 0.73%
21
info นายอรรถพล เอี่ยมสิทธิพันธุ์
140,360,000 0.7%
22
info น.ส.เบญจวรรณ อุสาหะ
112,877,400 0.56%
23
info นายวีระเดช เตชะไพบูลย์
112,000,000 0.56%
24
info นายอดิสร ลิ้มณรงค์
109,500,000 0.54%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com