หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ STEC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น STEC | งบการเงิน STEC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด
234,086,788 15.35%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
123,976,777 8.13%
3
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
78,430,000 5.14%
4
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
75,966,500 4.98%
5
info นายอนุทิน ชาญวีรกูล
71,550,128 4.69%
6
info นางพัชรา จิรรัตน์สถิต
63,479,596 4.16%
7
info บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด
45,902,841 3.01%
8
info นางณิศนาถ อนันตชัย
29,632,242 1.94%
9
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
28,694,600 1.88%
10
info นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์
25,457,142 1.67%
11
info นายมาศถวิน ชาญวีรกูล
25,457,142 1.67%
12
info น.ส.ปราณี พิริยะมาสกุล
24,087,071 1.58%
13
info CHASE NOMINEES LIMITED
15,746,742 1.03%
14
info บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15,610,042 1.02%
15
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC
15,000,000 0.98%
16
info บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13,410,800 0.88%
17
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 208
12,053,800 0.79%
18
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
11,640,050 0.76%
19
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
11,640,050 0.76%
20
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
10,829,372 0.71%
21
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
10,624,557 0.7%
22
info NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. S/A WORLDVIEW INVESTMENT FUND ASIA CORE EQUITY FUND
8,850,000 0.58%
23
info CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH
8,817,239 0.58%
24
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
8,704,400 0.57%
25
info STATE STREET EUROPE LIMITED
8,580,080 0.56%
26
info บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7,855,600 0.52%
27
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
7,821,400 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com