หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ STEC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น STEC | งบการเงิน STEC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด
234,086,788 15.35%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
123,976,777 8.13%
3
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
78,430,000 5.14%
4
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
75,966,500 4.98%
5
info นายอนุทิน ชาญวีรกูล
71,550,128 4.69%
6
info นางพัชรา จิรรัตน์สถิต
63,479,596 4.16%
7
info บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด
45,902,841 3.01%
8
info นางณิศนาถ อนันตชัย
29,632,242 1.94%
9
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
28,694,600 1.88%
10
info นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์
25,457,142 1.67%
11
info นายมาศถวิน ชาญวีรกูล
25,457,142 1.67%
12
info น.ส.ปราณี พิริยะมาสกุล
24,087,071 1.58%
13
info CHASE NOMINEES LIMITED
15,746,742 1.03%
14
info บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15,610,042 1.02%
15
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC
15,000,000 0.98%
16
info บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13,410,800 0.88%
17
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 208
12,053,800 0.79%
18
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
11,640,050 0.76%
19
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
11,640,050 0.76%
20
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
10,829,372 0.71%
21
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
10,624,557 0.7%
22
info NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. S/A WORLDVIEW INVESTMENT FUND ASIA CORE EQUITY FUND
8,850,000 0.58%
23
info CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH
8,817,239 0.58%
24
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
8,704,400 0.57%
25
info STATE STREET EUROPE LIMITED
8,580,080 0.56%
26
info บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7,855,600 0.52%
27
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
7,821,400 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com