หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SPALI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SPALI | งบการเงิน SPALI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายประทีป ตั้งมติธรรม
404,971,444 21.8%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
140,518,072 7.56%
3
info สำนักงานประกันสังคม
93,429,300 5.03%
4
info นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม
90,188,200 4.86%
5
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
72,766,376 3.92%
6
info STATE STREET EUROPE LIMITED
58,570,750 3.15%
7
info UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH
35,465,000 1.91%
8
info นายนเรศ งามอภิชน
31,000,000 1.67%
9
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
23,410,550 1.26%
10
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
21,510,200 1.16%
11
info CHASE NOMINEES LIMITED
20,662,425 1.11%
12
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
19,138,235 1.03%
13
info SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
19,050,200 1.03%
14
info นางวัชณี สิงหวังชา
18,700,000 1.01%
15
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
16,826,900 0.91%
16
info นายสันติ สิงหวังชา
16,194,400 0.87%
17
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
15,632,017 0.84%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com