หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SPALI

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SPALI | งบการเงิน SPALI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายประทีป ตั้งมติธรรม
404,971,444 21.8%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
140,518,072 7.56%
3
info สำนักงานประกันสังคม
93,429,300 5.03%
4
info นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม
90,188,200 4.86%
5
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
72,766,376 3.92%
6
info STATE STREET EUROPE LIMITED
58,570,750 3.15%
7
info UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH
35,465,000 1.91%
8
info นายนเรศ งามอภิชน
31,000,000 1.67%
9
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
23,410,550 1.26%
10
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
21,510,200 1.16%
11
info CHASE NOMINEES LIMITED
20,662,425 1.11%
12
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
19,138,235 1.03%
13
info SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
19,050,200 1.03%
14
info นางวัชณี สิงหวังชา
18,700,000 1.01%
15
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
16,826,900 0.91%
16
info นายสันติ สิงหวังชา
16,194,400 0.87%
17
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
15,632,017 0.84%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com