หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SCP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SCP | งบการเงิน SCP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด
93,487,400 31.16%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
25,012,700 8.34%
3
info นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
12,290,000 4.1%
4
info นางสุธิดา งานทวี
8,532,500 2.84%
5
info นายองอาจ วรวิทย์ลิขิต
4,800,000 1.6%
6
info นายศิวะ งานทวี
4,375,500 1.46%
7
info นายชาย มโนภาส
4,108,000 1.37%
8
info นางกัณหา งานทวี
3,808,840 1.27%
9
info น.ส.วิภาวี ภูคาสวรรค์
3,797,150 1.27%
10
info นายสรรัฐ งานทวี
3,696,270 1.23%
11
info นายชัยกิจ งานทวี
3,696,150 1.23%
12
info น.ส.ศุภกัญญา งานทวี
3,696,150 1.23%
13
info นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
3,677,700 1.23%
14
info บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
3,558,500 1.19%
15
info น.ส.กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์
3,251,400 1.08%
16
info นายธนกิจ หล่อวัฒนพงษา
3,000,000 1%
17
info บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จำกัด
2,500,000 0.83%
18
info นางสุชาดา ยิ่งชัชวาลย์
2,440,000 0.81%
19
info น.ส.ทิพย์นารา งานทวี
2,359,860 0.79%
20
info นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล
2,210,000 0.74%
21
info นายฮารกิชิน ทันวานี
2,000,000 0.67%
22
info นายโกสินทร์ โพธิ์ใบกุล
1,849,500 0.62%
23
info นางอรุณี งานทวี
1,844,870 0.61%
24
info นายดนัย ตันติศิริวัฒน์
1,628,900 0.54%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com