หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ QH ปี 2018

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น QH | งบการเงิน QH | ข้อมูลผู้ถือหุ้น QH
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2,675,945,601 24.98%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
1,090,474,320 10.18%
3
info STATE STREET EUROPE LIMITED
374,454,414 3.49%
4
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
299,877,150 2.8%
5
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
192,186,000 1.79%
6
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
126,290,700 1.18%
7
info น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์
124,349,694 1.16%
8
info นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ
121,476,900 1.13%
9
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
120,122,456 1.12%
10
info AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P
100,000,000 0.93%
11
info นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
100,000,000 0.93%
12
info CHASE NOMINEES LIMITED
97,307,268 0.91%
13
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
87,700,678 0.82%
14
info นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์
78,308,700 0.73%
15
info บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
76,127,400 0.71%
16
info นายชวลิต วิสราญกุล
64,000,000 0.6%
17
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
61,871,104 0.58%
18
info น.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร
60,000,000 0.56%
19
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
57,198,033 0.53%
20
info สำนักงานประกันสังคม
55,500,000 0.52%
21
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
55,345,420 0.52%
22
info บริษัท กรีไทย จำกัด
54,356,479 0.51%
23
info บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SSF BLOCK SET01
53,800,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com