หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PTL ปี 2017

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PTL | งบการเงิน PTL | ข้อมูลผู้ถือหุ้น PTL
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.
303,664,706 33.74%
2
info POLYPLEX CORPORATION LTD.
154,709,118 17.19%
3
info นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์
44,900,000 4.99%
4
info นายไพศาล ชาติพิทักษ์
33,690,500 3.74%
5
info นางยุวเรศ ชูสกุล
32,600,000 3.62%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
24,994,290 2.78%
7
info น.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์
11,930,000 1.33%
8
info นายสมชาย ปัดภัย
11,440,050 1.27%
9
info นายยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์
11,000,000 1.22%
10
info น.ส.อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว
7,450,200 0.83%
11
info น.ส.ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์
5,332,500 0.59%
12
info นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
4,937,625 0.55%
13
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
4,808,487 0.53%
14
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
4,518,625 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com