หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ NOBLE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น NOBLE | งบการเงิน NOBLE | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info MR.STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO
104,200,000 22.83%
2
info นายกิตติ ธนากิจอำนวย
36,330,919 7.96%
3
info นางวราภรณ์ สุริยะทนานนท์
31,220,999 6.84%
4
info นายวรุตม์ สมะลาภา
30,298,942 6.64%
5
info นายธาดา ศฤงคารีกุล
21,490,973 4.71%
6
info นายนาวี ศรีผดุง
15,214,855 3.33%
7
info นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์
15,034,700 3.29%
8
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
13,376,400 2.93%
9
info ดร.อำนวย วีรวรรณ
12,136,703 2.66%
10
info นายสมเกียรติ จินาเกตุ
11,716,381 2.57%
11
info นางมาณี ประสพบุญมีชัย
9,467,954 2.07%
12
info น.ส.รัฐวรรณ ลิ่มถาวรานันต์
9,371,200 2.05%
13
info บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
8,432,927 1.85%
14
info นายปิยะ ธนากิจอำนวย
8,236,960 1.8%
15
info น.ส.จันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ
7,844,961 1.72%
16
info BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
6,651,400 1.46%
17
info นายสุธน สิงหสิทธางกูร
6,027,600 1.32%
18
info RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
5,553,600 1.22%
19
info นายบรรยง อนรรฆธรรม
5,402,000 1.18%
20
info นายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล
5,130,000 1.12%
21
info น.ส.กุญช์ณิชา พรประภา
5,064,200 1.11%
22
info บริษัท แซมเวส จำกัด
4,778,265 1.05%
23
info น.ส.หุ้ยจู แซ่เสอ
4,766,500 1.04%
24
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
4,357,300 0.95%
25
info MR.SUPOL WATTANAVEKIN
4,243,100 0.93%
26
info น.ส.ศิริวรรณ วีระพจนานันท์
3,190,000 0.7%
27
info นายวิรัช เจียรบุญ
2,646,611 0.58%
28
info บริษัท แอมเวส จำกัด
2,389,131 0.52%
29
info บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2,352,500 0.52%
30
info นายปรีชา แซ่เฉิ่ง
2,303,200 0.5%
31
info CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.
2,291,400 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com