หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ NINE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น NINE | งบการเงิน NINE | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
121,724,987 71.58%
2
info นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
3,260,300 1.92%
3
info นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ
1,304,000 0.77%
4
info นางสุปรีดา ศรีศุภรพันธ์
1,150,000 0.68%
5
info นางวันทนา เลิศสกุลผาสุข
999,999 0.59%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
968,048 0.57%
7
info นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
900,000 0.53%
8
info นายกริช วิสราญกุล
895,000 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-04
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com