หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KKC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น KKC | งบการเงิน KKC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด
384,178,612 32.01%
2
info HEATCRAFT AUSTRALIA PTY LTD
65,255,000 5.44%
3
info น.ส.อุไร เข็มอำนาจ
50,220,078 4.19%
4
info ร.ท.ศุภกร จันทศาศวัต
48,531,818 4.04%
5
info น.ส.กัลป์ปภัส พานพิชย์ทวี
42,577,429 3.55%
6
info น.ส.ศศิ อิงคนันท์
30,934,389 2.58%
7
info นายสุชน สิมะกุลธร
30,311,462 2.53%
8
info นายสุรพร สิมะกุลธร
30,295,128 2.52%
9
info นายอานนท์ สิมะกุลธร
27,616,824 2.3%
10
info นายสุเมธ สิมะกุลธร
27,159,320 2.26%
11
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
26,523,929 2.21%
12
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
24,800,000 2.07%
13
info นายสุทัศน์ สิมะกุลธร
21,606,424 1.8%
14
info น.ส.สุทธินี สิมะกุลธร
21,207,498 1.77%
15
info นางสุพัตรา คำเถียร
19,074,902 1.59%
16
info น.ส.พจนีย์ เข็มอำนาจ
17,479,418 1.46%
17
info UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
14,600,000 1.22%
18
info น.ส.ณนณภัทร สิมะกุลธร
10,542,396 0.88%
19
info นายพรหมรัตน สิมะกุลธร
10,348,111 0.86%
20
info นายสุธี สิมะกุลธร
8,624,430 0.72%
21
info น.ส.อริสา สิมะกุลธร
8,412,937 0.7%
22
info นายวิบูลย์ เสรีโยธิน
7,893,300 0.66%
23
info นายภาวิศ สิมะกุลธร
7,889,408 0.66%
24
info น.ส.สายชล สิมะกุลธร
7,589,410 0.63%
25
info น.ส.สุนิสา สิมะกุลธร
7,589,407 0.63%
26
info นายสุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์
6,720,000 0.56%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com