หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KGI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น KGI | งบการเงิน KGI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.
696,614,400 34.97%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
173,922,934 8.73%
3
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
28,270,700 1.42%
4
info นางกาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์
19,000,000 0.95%
5
info นายจักรธร ฉันทโรจน์
14,000,000 0.7%
6
info บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13,730,400 0.69%
7
info N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR
13,000,000 0.65%
8
info นางเบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล
12,760,500 0.64%
9
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
12,673,200 0.64%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com