หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KGI

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น KGI | งบการเงิน KGI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.
696,614,400 34.97%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
173,922,934 8.73%
3
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
28,270,700 1.42%
4
info นางกาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์
19,000,000 0.95%
5
info นายจักรธร ฉันทโรจน์
14,000,000 0.7%
6
info บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13,730,400 0.69%
7
info N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR
13,000,000 0.65%
8
info นางเบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล
12,760,500 0.64%
9
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
12,673,200 0.64%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com