หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KBANK

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น KBANK | งบการเงิน KBANK | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
665,137,986 27.79%
2
info STATE STREET EUROPE LIMITED
284,698,020 11.9%
3
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
111,283,307 4.65%
4
info CHASE NOMINEES LIMITED
79,482,709 3.32%
5
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
61,620,479 2.57%
6
info สำนักงานประกันสังคม
47,057,400 1.97%
7
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
34,631,051 1.45%
8
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
34,522,628 1.44%
9
info GIC PRIVATE LIMITED
29,236,228 1.22%
10
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
28,818,938 1.2%
11
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
23,936,400 1%
12
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
22,932,046 0.96%
13
info HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI
22,353,800 0.93%
14
info บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
20,538,240 0.86%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com