หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KAMART

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น KAMART | งบการเงิน KAMART | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล
202,883,788 23.06%
2
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
54,366,400 6.18%
3
info นายพลกฤต ทีฆคีรีกุล
39,893,333 4.53%
4
info นางวนิดา แซ่จิว
37,313,200 4.24%
5
info น.ส.วรมน ทีฆคีรีกุล
35,933,333 4.08%
6
info นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล
35,091,300 3.99%
7
info นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
26,136,500 2.97%
8
info นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์
25,009,333 2.84%
9
info นายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์
24,638,000 2.8%
10
info PHILLIP SECURITIES PTE LTD.
16,133,333 1.83%
11
info นายปราโมทย์ พสวงศ์
15,878,400 1.8%
12
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
14,775,744 1.68%
13
info นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ
14,764,666 1.68%
14
info น.ส.ชนาทิพย์ ศรีตระกูล
9,239,793 1.05%
15
info น.ส.กุลิสรา การะ
8,883,500 1.01%
16
info นายยศวี พสวงศ์
8,490,267 0.96%
17
info นายณัฐวุฒิ ทิพากร
8,351,200 0.95%
18
info นายชนะ อัษฎาธร
8,013,466 0.91%
19
info นางพัชรี ศรีตระกูล
7,802,506 0.89%
20
info นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์
7,600,133 0.86%
21
info STATE STREET EUROPE LIMITED
7,511,200 0.85%
22
info บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด .
7,470,000 0.85%
23
info นายวิทยา นราธัศจรรย์
7,000,000 0.8%
24
info นายสันติ ธรรมถาวรวณิช
6,666,666 0.76%
25
info น.ส.หทัยรัตน์ ธรรมถาวรวณิช
6,325,200 0.72%
26
info นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
5,487,233 0.62%
27
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
5,364,066 0.61%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com