หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ICHI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ICHI | งบการเงิน ICHI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายตัน ภาสกรนที
360,639,600 27.74%
2
info นายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร
82,406,200 6.34%
3
info นางอิง ภาสกรนที
60,000,000 4.62%
4
info ด.ญ.ใกล้นที ภาสกรนที
60,000,000 4.62%
5
info นายภาสกร ภาสกรนที
60,000,000 4.62%
6
info น.ส.วริษา ภาสกรนที
52,569,700 4.04%
7
info นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร
40,000,000 3.08%
8
info MR.YUEH-CHIN CHIU
35,000,000 2.69%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
26,992,244 2.08%
10
info น.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร
26,127,900 2.01%
11
info MRS.CHEN, MEI-FANG
24,842,000 1.91%
12
info นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
11,467,600 0.88%
13
info นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์
9,164,900 0.7%
14
info น.ส.ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์
8,800,000 0.68%
15
info นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ
8,200,000 0.63%
16
info MR.CHI WEI KUO
8,085,300 0.62%
17
info น.ส.อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์
7,306,200 0.56%
18
info นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
7,277,400 0.56%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com