หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ICHI

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ICHI | งบการเงิน ICHI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายตัน ภาสกรนที
360,639,600 27.74%
2
info นายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร
82,406,200 6.34%
3
info นางอิง ภาสกรนที
60,000,000 4.62%
4
info ด.ญ.ใกล้นที ภาสกรนที
60,000,000 4.62%
5
info นายภาสกร ภาสกรนที
60,000,000 4.62%
6
info น.ส.วริษา ภาสกรนที
52,569,700 4.04%
7
info นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร
40,000,000 3.08%
8
info MR.YUEH-CHIN CHIU
35,000,000 2.69%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
26,992,244 2.08%
10
info น.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร
26,127,900 2.01%
11
info MRS.CHEN, MEI-FANG
24,842,000 1.91%
12
info นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
11,467,600 0.88%
13
info นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์
9,164,900 0.7%
14
info น.ส.ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์
8,800,000 0.68%
15
info นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ
8,200,000 0.63%
16
info MR.CHI WEI KUO
8,085,300 0.62%
17
info น.ส.อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์
7,306,200 0.56%
18
info นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
7,277,400 0.56%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com