หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ HTC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น HTC | งบการเงิน HTC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED
48,040,726 24.11%
2
info ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล
24,439,839 12.27%
3
info นางประพันธ์ศรี รัตตกุล
20,136,281 10.11%
4
info น.ส.พัณณภา รัตตกุล
14,421,647 7.24%
5
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
11,531,123 5.79%
6
info พันเอกพัชร รัตตกุล
10,381,044 5.21%
7
info นางปริยา จีระพันธุ์
8,656,275 4.35%
8
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
7,409,693 3.72%
9
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
4,312,800 2.16%
10
info น.ส.สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ
3,848,626 1.93%
11
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
3,495,845 1.75%
12
info นางจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา
3,183,807 1.6%
13
info ด.ช.หฤษฎ์ จีระพันธุ์
3,003,400 1.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-01
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com