หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ HMPRO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น HMPRO | งบการเงิน HMPRO | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
3,975,878,432 30.23%
2
info บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2,613,023,098 19.87%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
699,896,683 5.32%
4
info นายนิติ โอสถานุเคราะห์
621,415,762 4.73%
5
info สำนักงานประกันสังคม
363,388,512 2.76%
6
info นายมานิต อุดมคุณธรรม
295,991,997 2.25%
7
info STATE STREET EUROPE LIMITED
194,837,311 1.48%
8
info AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P
189,700,080 1.44%
9
info บริษัท สารสิน จำกัด
167,557,971 1.27%
10
info นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล
142,122,189 1.08%
11
info CHASE NOMINEES LIMITED
132,744,862 1.01%
12
info MR.VICHAI MITSUNTISUK
109,957,308 0.84%
13
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
94,719,679 0.72%
14
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
83,157,079 0.63%
15
info นางสุนทรี วนวิทย์
71,783,355 0.55%
16
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
68,497,800 0.52%
17
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
66,256,940 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com