หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GUNKUL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น GUNKUL | งบการเงิน GUNKUL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด
3,693,859,400 49.79%
2
info นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์
309,592,726 4.17%
3
info ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
232,400,000 3.13%
4
info UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
216,355,253 2.92%
5
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
163,719,700 2.21%
6
info CPYI CLT A/C 0090029-1001
139,983,900 1.89%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
133,674,564 1.8%
8
info นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย
71,468,605 0.96%
9
info RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
70,864,080 0.96%
10
info นายประคิน ศรีเจริญ
69,745,151 0.94%
11
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
64,272,400 0.87%
12
info น.ส.นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์
59,233,407 0.8%
13
info นายวิชัย หวังปรีชาชาญ
54,449,933 0.73%
14
info บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
50,385,568 0.68%
15
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
48,849,155 0.66%
16
info CHASE NOMINEES LIMITED
39,651,990 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com