หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GFPT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น GFPT | งบการเงิน GFPT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายพิษณุ ศิริมงคลเกษม
65,500,000 5.22%
2
info นางชลลดา ศิริมงคลเกษม
61,134,700 4.88%
3
info นายวงศกร ศิริมงคลเกษม
60,000,000 4.79%
4
info นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
59,801,080 4.77%
5
info NICHIREI FOODS INC.
56,716,050 4.52%
6
info น.ส.นิสา ศิริมงคลเกษม
46,012,100 3.67%
7
info น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย
40,000,000 3.19%
8
info นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม
37,571,000 3%
9
info น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม
37,400,000 2.98%
10
info นายขจร ศิริมงคลเกษม
37,400,000 2.98%
11
info นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม
37,400,000 2.98%
12
info น.ส.วริสรา ศิริมงคลเกษม
36,375,300 2.9%
13
info น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม
35,939,000 2.87%
14
info น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม
35,350,000 2.82%
15
info นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
33,000,000 2.63%
16
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
31,635,924 2.52%
17
info นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
30,349,500 2.42%
18
info นายก้องภพ ลิมทรง
20,000,000 1.6%
19
info นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล
20,000,000 1.6%
20
info STATE STREET EUROPE LIMITED
14,344,637 1.14%
21
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
13,135,821 1.05%
22
info นายจรงกร ศิริมงคลเกษม
12,265,910 0.98%
23
info นายจรงกิจ ศิริมงคลเกษม
12,200,410 0.97%
24
info SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
10,375,600 0.83%
25
info น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
10,100,000 0.81%
26
info นายวันจักร กิจธนามงคลชัย
8,900,000 0.71%
27
info CHASE NOMINEES LIMITED
7,758,500 0.62%
28
info นายณัฐภณ โทณะวนิก
7,646,400 0.61%
29
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
7,119,100 0.57%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com