หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GFPT

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น GFPT | งบการเงิน GFPT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นางชลลดา ศิริมงคลเกษม
71,299,400 5.69%
2
info นายพิษณุ ศิริมงคลเกษม
70,000,000 5.58%
3
info นายวงศกร ศิริมงคลเกษม
60,000,000 4.79%
4
info นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
59,501,080 4.75%
5
info NICHIREI FOODS INC.
56,716,050 4.52%
6
info น.ส.นิสา ศิริมงคลเกษม
46,012,100 3.67%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
44,366,543 3.54%
8
info น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย
40,000,000 3.19%
9
info นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม
37,452,000 2.99%
10
info นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม
37,400,000 2.98%
11
info น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม
37,400,000 2.98%
12
info นายขจร ศิริมงคลเกษม
37,400,000 2.98%
13
info น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม
35,889,000 2.86%
14
info น.ส.วริสรา ศิริมงคลเกษม
35,875,300 2.86%
15
info น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม
35,350,000 2.82%
16
info นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
33,000,000 2.63%
17
info นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
30,349,500 2.42%
18
info NORBAX, INC.
28,309,900 2.26%
19
info ด.ช.ก้องภพ ลิมทรง
25,065,200 2%
20
info นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล
20,000,000 1.6%
21
info นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์
14,108,500 1.13%
22
info นายจรงกิจ ศิริมงคลเกษม
12,344,910 0.98%
23
info นายจรงกร ศิริมงคลเกษม
12,280,910 0.98%
24
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
11,635,300 0.93%
25
info CHASE NOMINEES LIMITED
11,483,924 0.92%
26
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
10,533,080 0.84%
27
info น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
10,100,000 0.81%
28
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
9,465,974 0.75%
29
info นายวันจักร กิจธนามงคลชัย
8,900,000 0.71%
30
info นายธีรพงศ์ จันศิริ
8,750,000 0.7%
31
info นายสุธี มีนชัยนันท์
6,929,200 0.55%
32
info นายสาธิต วิทยากร
6,823,200 0.54%
33
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1
6,576,700 0.52%
34
info RBC INVESTOR SERVICES TRUST
6,529,048 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-10
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com