หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GEL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น GEL | งบการเงิน GEL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info น.ส.พรนที สมพงษ์ชัยกุล
273,797,100 5.07%
2
info นายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย
269,000,000 4.98%
3
info นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
249,722,100 4.63%
4
info นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์
183,199,600 3.39%
5
info นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์
125,847,200 2.33%
6
info นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา
108,328,000 2.01%
7
info นายอนุพงศ์ คุตติกุล
104,770,800 1.94%
8
info น.ส.อำไพ รัตนนาวิน
101,818,100 1.89%
9
info นางปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
84,000,000 1.56%
10
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH
66,700,000 1.24%
11
info นายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ
65,500,000 1.21%
12
info น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
61,000,000 1.13%
13
info นายอัครินทร์ ธนกิจรุจิโรจน์
55,000,000 1.02%
14
info น.ส.ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์
52,400,093 0.97%
15
info นายประสิทธิ์ วิตนากร
50,900,008 0.94%
16
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
48,262,929 0.89%
17
info นายเรืองวุฒิ กิจธารทอง
34,000,000 0.63%
18
info นายวิชา พลไพศาล
33,322,004 0.62%
19
info นายวิเศษ เตชะไพบูลย์
31,000,000 0.57%
20
info นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
29,988,210 0.56%
21
info นายปภาณ รุจิวรกุลทอง
29,987,792 0.56%
22
info นายสมบูรณ์ สุขุมคัมภีร์
28,507,800 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-05
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com