หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ DTAC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น DTAC | งบการเงิน DTAC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info TELENOR ASIA PTE LTD
1,009,172,497 42.62%
2
info บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด
531,001,300 22.43%
3
info บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
132,145,250 5.58%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
123,523,069 5.22%
5
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
43,727,600 1.85%
6
info สำนักงานประกันสังคม
42,665,800 1.8%
7
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
19,527,600 0.82%
8
info บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
16,308,600 0.69%
9
info CHASE NOMINEES LIMITED
11,915,877 0.5%
10
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
11,900,900 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-02-17
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com