หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CKP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CKP | งบการเงิน CKP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2,020,275,478 27.41%
2
info บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
1,865,644,429 25.31%
3
info บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1,425,450,843 19.34%
4
info น.ส.ชเวศรา พรพิบูลย์
100,000,000 1.36%
5
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
73,733,612 1%
6
info นายสมบัติ พานิชชีวะ
52,000,000 0.71%
7
info น.ส.ศุภลักษณ์ แพบรรยง
50,500,000 0.69%
8
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
44,724,560 0.61%
9
info นายอุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร
40,900,000 0.55%
10
info นายอนุรักษ์ บุญแสวง
39,890,100 0.54%
11
info CHASE NOMINEES LIMITED
39,599,200 0.54%
12
info น.ส.กิ่งกมล เกษมวิลาศ
38,800,000 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com