หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CI

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CI | งบการเงิน CI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายสงกรานต์ อิสสระ
232,321,848 29.38%
2
info บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด
86,714,760 10.96%
3
info น.ส.กรัชเพชร อิสสระ
29,163,750 3.69%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
25,771,170 3.26%
5
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
23,000,000 2.91%
6
info นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
18,000,000 2.28%
7
info นายดิฐวัฒน์ อิสสระ
17,408,404 2.2%
8
info นายอดิศักดิ์ อัศวโกวิท
12,391,750 1.57%
9
info นายสาธิต สร้างเกียรติ
11,013,450 1.39%
10
info นายวัลลภ สร้างเกียรติ
9,147,600 1.16%
11
info นายเอกชัย สัตบงกช
8,000,000 1.01%
12
info นางปริญญา ขันเจริญสุข
7,747,220 0.98%
13
info นางอรพรรณ อรุณรังสิกุล
7,670,843 0.97%
14
info นายฐากร ทรงอัครภัทรา
7,300,000 0.92%
15
info นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
7,284,460 0.92%
16
info นายพิทักษ์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
6,633,000 0.84%
17
info นางวาสนา มโนมัยพิบูลย์
6,446,220 0.82%
18
info นายนิเวศ จิระวิชิตชัย
5,250,000 0.66%
19
info นายกร ตระการเถลิงศักดิ์
5,023,534 0.64%
20
info นางศิริพรรณ เตชะนินทร์
5,005,000 0.63%
21
info นายวรสิทธิ อิสสระ
4,540,364 0.57%
22
info นายวิชชุศักดิ์ สุขสมเลิศ
4,491,000 0.57%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-11
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com