หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CI | งบการเงิน CI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายสงกรานต์ อิสสระ
261,362,079 29.38%
2
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
142,537,400 16.02%
3
info บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด
97,554,105 10.96%
4
info น.ส.กรัชเพชร อิสสระ
32,809,218 3.69%
5
info นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
21,000,000 2.36%
6
info นายดิฐวัฒน์ อิสสระ
19,584,454 2.2%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
15,842,825 1.78%
8
info นายสาธิต สร้างเกียรติ
15,180,531 1.71%
9
info นายอดิศักดิ์ อัศวโกวิท
14,745,718 1.66%
10
info นายวัลลภ สร้างเกียรติ
10,291,050 1.16%
11
info นายเอกชัย สัตบงกช
9,000,000 1.01%
12
info นางปริญญา ขันเจริญสุข
8,715,622 0.98%
13
info นางอรพรรณ อรุณรังสิกุล
8,629,698 0.97%
14
info นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
8,195,017 0.92%
15
info นายฐากร ทรงอัครภัทรา
8,012,500 0.9%
16
info นายพิทักษ์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
7,462,125 0.84%
17
info นางวาสนา มโนมัยพิบูลย์
7,251,997 0.82%
18
info นายนิเวศ จิระวิชิตชัย
5,906,250 0.66%
19
info นายกร ตระการเถลิงศักดิ์
5,830,375 0.66%
20
info นางศิริพรรณ เตชะนินทร์
5,630,725 0.63%
21
info นายวรสิทธิ อิสสระ
5,107,909 0.57%
22
info นายวิชชุศักดิ์ สุขสมเลิศ
5,052,375 0.57%
23
info นายสุเมธ กิตติพร้อมพงษ์
4,800,000 0.54%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com