หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CHG

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CHG | งบการเงิน CHG | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info น.ส.กรรณิกา พลัสสินทร์
1,994,750,400 18.13%
2
info นายอภิรุม ปัญญาพล
1,127,189,050 10.25%
3
info นางกอบกุล ปัญญาพล
932,656,600 8.48%
4
info นายณรัณ รติพาณิชย์วงศ์
775,493,100 7.05%
5
info คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
399,655,300 3.63%
6
info นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
368,587,850 3.35%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
316,373,192 2.88%
8
info นางสุวิมล อธิกิจ
285,725,300 2.6%
9
info นายกำพล พลัสสินทร์
253,720,200 2.31%
10
info นายธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์
187,816,550 1.71%
11
info นายพลสิน พลัสสินทร์
135,745,250 1.23%
12
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
105,485,600 0.96%
13
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
101,782,400 0.93%
14
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
100,031,700 0.91%
15
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
95,730,050 0.87%
16
info นายพลสันต์ พลัสสินทร์
86,320,100 0.78%
17
info CHASE NOMINEES LIMITED
73,075,960 0.66%
18
info พล.ต.ต.สกล ภัยลี้
64,951,700 0.59%
19
info นายกฤษณ์ พลัสสินทร์
63,824,800 0.58%
20
info น.ส.กุลภา พลัสสินทร์
63,021,000 0.57%
21
info น.ส.รุจี ทองประกอบ
60,700,450 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com