หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CCP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น CCP | งบการเงิน CCP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด
1,074,026,828 38.8%
2
info นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
222,178,843 8.03%
3
info นายสุวรรณ พรมีไชย
63,750,000 2.3%
4
info น.ส.สกุล เติมอริยบุตร
56,405,993 2.04%
5
info นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล
34,184,052 1.23%
6
info นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม
25,533,503 0.92%
7
info นายสมชัย มงคลศรีนิยม
25,503,333 0.92%
8
info นายขจร ลือกิตินันท์
23,969,100 0.87%
9
info นายไชยา สกุลชัยวาณิชย์
23,590,233 0.85%
10
info น.ส.เสาวนีย์ วงศ์ไวทยากูร
23,105,430 0.83%
11
info นายประชา เกษมสุขสกุล
17,050,733 0.62%
12
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
15,984,195 0.58%
13
info นายแสงชัย วสุนธรา
15,933,333 0.58%
14
info นายโกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา
15,200,000 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com