หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BTS ปี 2016

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BTS | งบการเงิน BTS | ข้อมูลผู้ถือหุ้น BTS
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายคีรี กาญจนพาสน์
3,281,164,652 27.5%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
905,016,357 7.59%
3
info นายกวิน กาญจนพาสน์
602,459,295 5.05%
4
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
545,466,733 4.57%
5
info บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด
360,000,000 3.02%
6
info UBS AG HONG KONG BRANCH
350,543,000 2.94%
7
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
260,260,000 2.18%
8
info UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
164,153,103 1.38%
9
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
99,784,500 0.84%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
96,854,566 0.81%
11
info บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
95,839,900 0.8%
12
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
94,602,088 0.79%
13
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
86,025,900 0.72%
14
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
85,752,400 0.72%
15
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
84,949,000 0.71%
16
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
75,311,100 0.63%
17
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4
71,069,900 0.6%
18
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
69,454,600 0.58%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-01-26
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com