หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BEC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BEC | งบการเงิน BEC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info CHASE NOMINEES LIMITED
220,411,467 11.02%
2
info น.ส.รัตนา มาลีนนท์
168,134,120 8.41%
3
info น.ส.นิภา มาลีนนท์
117,575,000 5.88%
4
info น.ส.อัมพร มาลีนนท์
117,575,000 5.88%
5
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
95,510,000 4.78%
6
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
92,446,234 4.62%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
89,932,257 4.5%
8
info นายจาตุรนต์ นิพัทธกุศล
58,787,500 2.94%
9
info นายศรัณย์ นิพัทธกุศล
58,787,500 2.94%
10
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
52,823,658 2.64%
11
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
52,701,400 2.64%
12
info DBS BANK LTD
40,030,000 2%
13
info CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED
30,793,300 1.54%
14
info นายชฎิล มาลีนนท์
29,393,750 1.47%
15
info น.ส.วัลลิภา มาลีนนท์
29,393,750 1.47%
16
info นายวรวรรธน์ มาลีนนท์
29,393,750 1.47%
17
info น.ส.อรอุมา มาลีนนท์
29,393,750 1.47%
18
info นายประชุม มาลีนนท์
26,575,000 1.33%
19
info สำนักงานประกันสังคม
24,668,600 1.23%
20
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
24,371,029 1.22%
21
info น.ส.ณวาสินี มาลีนนท์
23,515,000 1.18%
22
info น.ส.ณวรีย์ มาลีนนท์
23,515,000 1.18%
23
info นายทศพล มาลีนนท์
23,515,000 1.18%
24
info นายณพธีร์ มาลีนนท์
23,515,000 1.18%
25
info น.ส.ปิ่นกมล มาลีนนท์
23,515,000 1.18%
26
info LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
22,085,800 1.1%
27
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
19,019,926 0.95%
28
info น.ส.แคทลีน มาลีนนท์
17,634,380 0.88%
29
info น.ส.ปราลี มาลีนนท์
17,000,000 0.85%
30
info นายจิรวัฒน์ มาลีนนท์
17,000,000 0.85%
31
info น.ส.นบชุลี มาลีนนท์
17,000,000 0.85%
32
info น.ส.เทรซีแอนน์ มาลีนนท์
16,460,500 0.82%
33
info น.ส.แอน มาลีนนท์
16,460,500 0.82%
34
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
12,925,600 0.65%
35
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
12,859,300 0.64%
36
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
12,129,700 0.61%
37
info GIC PRIVATE LIMITED
11,564,698 0.58%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com