หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BEC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BEC | งบการเงิน BEC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info CHASE NOMINEES LIMITED
220,411,467 11.02%
2
info น.ส.รัตนา มาลีนนท์
168,134,120 8.41%
3
info น.ส.นิภา มาลีนนท์
117,575,000 5.88%
4
info น.ส.อัมพร มาลีนนท์
117,575,000 5.88%
5
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
95,510,000 4.78%
6
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
92,446,234 4.62%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
89,932,257 4.5%
8
info นายจาตุรนต์ นิพัทธกุศล
58,787,500 2.94%
9
info นายศรัณย์ นิพัทธกุศล
58,787,500 2.94%
10
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
52,823,658 2.64%
11
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
52,701,400 2.64%
12
info DBS BANK LTD
40,030,000 2%
13
info CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED
30,793,300 1.54%
14
info นายชฎิล มาลีนนท์
29,393,750 1.47%
15
info น.ส.วัลลิภา มาลีนนท์
29,393,750 1.47%
16
info นายวรวรรธน์ มาลีนนท์
29,393,750 1.47%
17
info น.ส.อรอุมา มาลีนนท์
29,393,750 1.47%
18
info นายประชุม มาลีนนท์
26,575,000 1.33%
19
info สำนักงานประกันสังคม
24,668,600 1.23%
20
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
24,371,029 1.22%
21
info น.ส.ณวาสินี มาลีนนท์
23,515,000 1.18%
22
info น.ส.ณวรีย์ มาลีนนท์
23,515,000 1.18%
23
info นายทศพล มาลีนนท์
23,515,000 1.18%
24
info นายณพธีร์ มาลีนนท์
23,515,000 1.18%
25
info น.ส.ปิ่นกมล มาลีนนท์
23,515,000 1.18%
26
info LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
22,085,800 1.1%
27
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
19,019,926 0.95%
28
info น.ส.แคทลีน มาลีนนท์
17,634,380 0.88%
29
info น.ส.ปราลี มาลีนนท์
17,000,000 0.85%
30
info นายจิรวัฒน์ มาลีนนท์
17,000,000 0.85%
31
info น.ส.นบชุลี มาลีนนท์
17,000,000 0.85%
32
info น.ส.เทรซีแอนน์ มาลีนนท์
16,460,500 0.82%
33
info น.ส.แอน มาลีนนท์
16,460,500 0.82%
34
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
12,925,600 0.65%
35
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
12,859,300 0.64%
36
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
12,129,700 0.61%
37
info GIC PRIVATE LIMITED
11,564,698 0.58%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com