หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BEAUTY

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BEAUTY | งบการเงิน BEAUTY | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2013 0000
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายสุวิน ไกรภูเบศ
523,974,000 17.44%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
315,192,158 10.49%
3
info นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
254,098,000 8.46%
4
info STATE STREET EUROPE LIMITED
247,452,146 8.24%
5
info นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล
70,000,000 2.33%
6
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
57,444,300 1.91%
7
info นายสุนทร คูห์รัตนพิศาล
41,090,000 1.37%
8
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
38,702,400 1.29%
9
info นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์
38,550,000 1.28%
10
info SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
37,715,223 1.26%
11
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
36,028,100 1.2%
12
info นายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล
30,014,900 1%
13
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
27,175,800 0.9%
14
info นายปรัชญา เลวัน
22,345,300 0.74%
15
info N.C.B.TRUST LIMITED-SCOTTISH EQUITABLE PLC.
22,215,700 0.74%
16
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
21,243,500 0.71%
17
info นายสมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์
21,200,000 0.71%
18
info นายรัตนชัย จิระวันชัยกุล
21,099,900 0.7%
19
info CHASE NOMINEES LIMITED
20,605,442 0.69%
20
info บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
20,100,400 0.67%
21
info นางมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์
19,120,000 0.64%
22
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
18,649,803 0.62%
23
info นายนพฤทธิ์ พันธิตรา
18,550,100 0.62%
24
info RBC INVESTOR SERVICES TRUST
17,621,691 0.59%
25
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
16,384,300 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com