หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BANPU

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BANPU | งบการเงิน BANPU | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
574,720,377 11.13%
2
info บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
288,309,528 5.59%
3
info บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด
132,025,000 2.56%
4
info นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
118,508,880 2.3%
5
info สำนักงานประกันสังคม
114,791,000 2.22%
6
info STATE STREET EUROPE LIMITED
101,443,041 1.97%
7
info นายกมล ว่องกุศลกิจ
94,292,420 1.83%
8
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
75,151,347 1.46%
9
info CHASE NOMINEES LIMITED
73,806,066 1.43%
10
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
73,560,000 1.43%
11
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
49,430,500 0.96%
12
info EUROCLEAR NOMINEES LIMITED
49,375,839 0.96%
13
info น.ส.สุภาวี ว่องกุศลกิจ
40,691,478 0.79%
14
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
40,531,570 0.79%
15
info นายสุรชัย ลีลาธนมงคล
38,900,000 0.75%
16
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
37,981,200 0.74%
17
info น.ท.พญ.ลักษมี ว่องกุศลกิจ
35,700,000 0.69%
18
info บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
35,611,300 0.69%
19
info นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
35,597,057 0.69%
20
info นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
35,368,920 0.69%
21
info นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
31,146,376 0.6%
22
info บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด
30,438,448 0.59%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com