หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ BA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น BA | งบการเงิน BA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
523,387,900 24.92%
2
info นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
243,440,900 11.59%
3
info นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
222,777,500 10.61%
4
info น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
136,250,000 6.49%
5
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
105,000,000 5%
6
info น.ส.สมฤทัย ปราสาททองโอสถ
77,542,900 3.69%
7
info บริษัท สินสหกล จำกัด
63,934,400 3.04%
8
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
61,569,007 2.93%
9
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
54,552,400 2.6%
10
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
45,900,500 2.19%
11
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
25,056,900 1.19%
12
info บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
17,905,600 0.85%
13
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
15,580,200 0.74%
14
info CHASE NOMINEES LIMITED
11,429,359 0.54%
15
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
10,836,200 0.52%
16
info STATE STREET EUROPE LIMITED
10,580,383 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com