หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ASK

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ASK | งบการเงิน ASK | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info CHAILEASE FINANCE CO., LTD.
128,837,659 36.61%
2
info CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED
40,698,000 11.57%
3
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
25,856,326 7.35%
4
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
16,533,020 4.7%
5
info นายชาตรี โสภณพนิช
11,436,607 3.25%
6
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
11,176,684 3.18%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
10,562,605 3%
8
info นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์
9,330,000 2.65%
9
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
5,754,752 1.64%
10
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
3,775,840 1.07%
11
info บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3,494,548 0.99%
12
info กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม
2,527,800 0.72%
13
info บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง
2,135,000 0.61%
14
info ดร.อำนวย วีรวรรณ
2,079,168 0.59%
15
info กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ
1,953,400 0.56%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-23
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com