หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ANAN ปี 2018

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ANAN | งบการเงิน ANAN | ข้อมูลผู้ถือหุ้น ANAN
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายชานนท์ เรืองกฤตยา
1,670,998,400 50.13%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
131,618,461 3.95%
3
info น.ส.พัชราวลัย เรืองกฤตยา
86,500,000 2.6%
4
info น.ส.ณัฐวิภา เรืองกฤตยา
72,140,000 2.16%
5
info นายพีรนาถ โชควัฒนา
62,700,400 1.88%
6
info นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์
60,000,000 1.8%
7
info นายสมศักดิ์ ติรกานันท์
35,087,400 1.05%
8
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
31,251,648 0.94%
9
info บริษัท หลานปู่ จำกัด
29,140,000 0.87%
10
info น.ส.สุพัตรา ติรกานันท์
29,116,000 0.87%
11
info นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
21,280,000 0.64%
12
info นายชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์
20,000,000 0.6%
13
info นายคณพล กิตติภานุวัฒน์
20,000,000 0.6%
14
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
19,117,600 0.57%
15
info นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ
18,129,300 0.54%
16
info กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY
17,561,400 0.53%
17
info กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล
17,227,000 0.52%
18
info นายทรงพล เตชะกรินทร์
17,092,700 0.51%
19
info นายณภัทร ปัญจคุณาธร
17,000,000 0.51%
20
info นพ.จอมชัย ลือชูวงศ์
16,800,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com