หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ADVANC ปี 2013

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ADVANC | งบการเงิน ADVANC | ข้อมูลผู้ถือหุ้น ADVANC
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1,202,712,000 40.45%
2
info SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.
693,039,000 23.31%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
187,764,116 6.32%
4
info LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
81,844,900 2.75%
5
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
66,849,118 2.25%
6
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
63,913,009 2.15%
7
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
41,956,593 1.41%
8
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
32,256,358 1.08%
9
info สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)
25,196,400 0.85%
10
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
22,349,436 0.75%
11
info GIC PRIVATE LIMITED - C
17,509,900 0.59%
12
info CHASE NOMINEES LIMITED
17,328,212 0.58%
13
info NORBAX INC.,13
17,130,486 0.58%
14
info SOMERS (U.K.) LIMITED
15,516,601 0.52%
15
info CHASE NOMINEES LIMITED 15
15,281,419 0.51%
16
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
14,993,950 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com