ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AQ 27 500,000,000 0.59 5,000,000
ZMICO 10 22,775,456 1.74 13,437,519
MDX 5 23,304,000 4.9 47,540,160
SE-ED 13 5,000,000 1.28 6,750,000
BEM 15 127,936,554 0.84 1,260,175,057
KKC 17 14,600,000 1.22 5,840,000
QTC 7 19,000,000 5.57 73,720,000
SGP 2 78,500,300 8.54 651,552,490
TGPRO 4 117,628,112 2.78 9,410,249
BTS 12 105,609,203 0.88 1,277,871,356
มูลค่ารวม: 3,351,296,831 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
OISHI 2 9,000,000 4.8 362,250,000
STA 11 18,615,075 1.45 493,299,488
SGP 2 77,408,400 8.42 642,489,720
BTS 9 164,153,103 1.37 1,986,252,546
STA 11 18,615,075 1.45 493,299,488
QTC 5 19,000,000 7.04 73,720,000
AQ 2 500,000,000 3.94 5,000,000
OISHI 2 9,000,000 4.8 362,250,000
QTC 7 17,500,000 6.48 67,900,000
STA 11 18,615,075 1.45 493,299,488
RML 19 19,282,900 0.54 9,255,792
QTC 6 12,000,000 4.44 46,560,000
AQ 2 500,000,000 3.94 5,000,000
STA 11 18,615,075 1.45 493,299,488
ZMICO 11 22,775,456 1.74 13,437,519
TGPRO 3 454,070,281 4.36 36,325,622
TTW 9 31,000,000 0.78 424,700,000
MDX 6 23,304,000 4.9 47,540,160
DNA 2 998,750,000 18.87 0
RML 18 19,282,900 0.54 9,255,792
SGP 2 75,608,400 8.23 627,549,720
BTS 8 164,153,103 1.38 1,986,252,546
มูลค่ารวม: 8,678,937,368 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com