ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ THE BANK OF NEW YORK MELLON

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTT 8 32,194,600 1.13 13,328,564,400
PTTGC 14 31,497,009 0.7 2,480,389,459
BCH 5 90,000,000 3.61 1,422,000,000
BJC 7 68,950,000 1.73 3,930,150,000
MAJOR 4 37,188,800 4.16 1,171,447,200
SIRI 8 275,885,533 1.93 640,054,437
BEAUTY 23 16,753,000 0.56 361,864,800
LH 8 154,385,339 1.29 1,667,361,661
BEC 20 24,371,029 1.22 399,684,876
SYNTEC 25 9,689,200 0.61 55,228,440
SCCC 14 1,834,497 0.62 517,328,154
PTTEP 7 24,297,803 0.61 2,265,770,130
ADVANC 8 30,832,000 1.04 5,503,512,000
SCC 8 16,514,412 1.38 8,191,148,352
BTS 15 67,772,000 0.57 565,896,200
SPALI 6 56,270,200 3.28 1,378,619,900
SAWAD 16 6,295,544 0.58 390,323,728
TPIPP 2 212,208,300 2.53 1,708,276,815
AP 13 38,855,516 1.24 347,756,868
BCH 8 66,296,500 2.66 1,047,484,700
BJC 7 58,250,000 1.46 3,320,250,000
CENTEL 4 33,310,100 2.47 1,665,505,000
SYNTEC 25 9,689,200 0.61 55,228,440
BEC 25 23,111,029 1.16 379,020,876
CK 6 21,685,000 1.28 585,495,000
LH 9 141,977,239 1.19 1,533,354,181
TICON 13 12,161,787 0.66 205,534,200
SAWAD 20 6,013,043 0.58 372,808,666
CPALL 18 88,090,900 0.98 6,606,817,500
EASTW 12 15,794,700 0.95 197,433,750
SCB 10 45,117,318 1.33 6,767,597,700
MAJOR 5 32,436,900 3.63 1,021,762,350
TCAP 14 10,536,300 0.87 597,935,025
RS 16 6,162,200 0.61 161,757,750
KBANK 9 28,332,950 1.18 6,346,580,800
SCCC 13 1,456,300 0.63 410,676,600
ADVANC 11 17,892,600 0.6 3,193,829,100
SCC 11 13,542,160 1.13 6,716,911,360
KTB 11 72,683,277 0.52 1,359,177,280
PTT 9 25,193,800 0.88 10,430,233,200
KCE 24 3,252,100 0.55 274,802,450
BEC 32 16,822,929 0.84 275,896,036
CENTEL 2 47,497,100 3.52 2,374,855,000
SVI 18 13,272,500 0.59 59,460,800
SYNTEC 23 11,535,246 0.72 65,750,902
EASTW 12 15,794,700 0.95 197,433,750
BDMS 10 289,092,400 1.87 6,302,214,320
CK 6 21,685,000 1.28 585,495,000
LH 10 130,134,639 1.09 1,405,454,101
BCH 8 44,900,000 1.8 709,420,000
CPN 6 93,570,500 2.08 7,859,922,000
EARTH 14 54,166,700 1.53 79,083,382
SCB 10 46,594,418 1.37 6,989,162,700
SIRI 10 244,015,933 1.71 566,116,965
TCAP 15 11,245,200 0.93 638,165,100
AP 11 48,379,235 1.54 432,994,153
CPALL 9 163,294,932 1.82 12,247,119,900
TICON 14 12,161,787 0.66 205,534,200
SAWAD 14 7,194,243 0.69 446,043,066
ERW 14 34,412,600 1.38 277,021,430
SPALI 6 53,705,900 3.13 1,315,794,550
MAJOR 5 30,936,800 3.46 974,509,200
PTTGC 8 51,501,909 1.14 4,055,775,334
BCP 19 8,041,400 0.58 307,583,550
STEC 3 87,851,000 5.76 2,196,275,000
BJC 7 39,976,100 1 2,278,637,700
PTTEP 10 21,798,803 0.55 2,032,738,380
มูลค่ารวม: 154,454,029,866 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com