ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ THE BANK OF NEW YORK MELLON

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTT 8 32,194,600 1.13 15,646,575,600
PTTGC 14 31,497,009 0.7 2,913,473,333
BCH 5 90,000,000 3.61 1,485,000,000
BJC 7 68,950,000 1.73 3,843,962,500
MAJOR 4 37,188,800 4.16 1,078,475,200
SIRI 8 275,885,533 1.93 562,806,487
BEAUTY 23 16,753,000 0.56 376,942,500
LH 8 154,385,339 1.29 1,682,800,195
BEC 20 24,371,029 1.22 277,829,731
SYNTEC 25 9,689,200 0.61 53,290,600
SCCC 14 1,834,497 0.62 482,472,711
PTTEP 7 24,297,803 0.61 2,733,502,838
ADVANC 8 30,832,000 1.04 6,043,072,000
SCC 8 16,514,412 1.38 7,893,888,936
BTS 15 67,772,000 0.57 542,176,000
SPALI 6 56,270,200 3.28 1,282,960,560
SAWAD 16 6,295,544 0.58 380,880,412
TPIPP 2 212,208,300 2.53 1,644,614,325
AP 13 38,855,516 1.24 330,271,886
BCH 8 66,296,500 2.66 1,093,892,250
BJC 7 58,250,000 1.46 3,247,437,500
CENTEL 4 33,310,100 2.47 1,682,160,050
SYNTEC 25 9,689,200 0.61 53,290,600
BEC 25 23,111,029 1.16 263,465,731
CK 6 21,685,000 1.28 526,945,500
LH 9 141,977,239 1.19 1,547,551,905
TICON 13 12,161,787 0.66 214,047,451
SAWAD 20 6,013,043 0.58 363,789,102
CPALL 18 88,090,900 0.98 7,069,294,725
EASTW 12 15,794,700 0.95 189,536,400
SCB 10 45,117,318 1.33 6,699,921,723
MAJOR 5 32,436,900 3.63 940,670,100
TCAP 14 10,536,300 0.87 592,666,875
RS 16 6,162,200 0.61 203,352,600
KBANK 9 28,332,950 1.18 6,459,912,600
SCCC 13 1,456,300 0.63 383,006,900
ADVANC 11 17,892,600 0.6 3,506,949,600
SCC 11 13,542,160 1.13 6,473,152,480
KTB 11 72,683,277 0.52 1,439,128,885
PTT 9 25,193,800 0.88 12,244,186,800
KCE 24 3,252,100 0.55 238,216,325
BEC 32 16,822,929 0.84 191,781,391
CENTEL 2 47,497,100 3.52 2,398,603,550
SVI 18 13,272,500 0.59 57,868,100
SYNTEC 23 11,535,246 0.72 63,443,853
EASTW 12 15,794,700 0.95 189,536,400
BDMS 10 289,092,400 1.87 6,504,579,000
CK 6 21,685,000 1.28 526,945,500
LH 10 130,134,639 1.09 1,418,467,565
BCH 8 44,900,000 1.8 740,850,000
CPN 6 93,570,500 2.08 7,789,744,125
EARTH 14 54,166,700 1.53 79,083,382
SCB 10 46,594,418 1.37 6,919,271,073
SIRI 10 244,015,933 1.71 497,792,503
TCAP 15 11,245,200 0.93 632,542,500
AP 11 48,379,235 1.54 411,223,498
CPALL 9 163,294,932 1.82 13,104,418,293
TICON 14 12,161,787 0.66 214,047,451
SAWAD 14 7,194,243 0.69 435,251,702
ERW 14 34,412,600 1.38 295,948,360
SPALI 6 53,705,900 3.13 1,224,494,520
MAJOR 5 30,936,800 3.46 897,167,200
PTTGC 8 51,501,909 1.14 4,763,926,583
BCP 19 8,041,400 0.58 321,656,000
STEC 3 87,851,000 5.76 1,906,366,700
BJC 7 39,976,100 1 2,228,667,575
PTTEP 10 21,798,803 0.55 2,452,365,338
มูลค่ารวม: 160,953,614,074 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com