ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ THE BANK OF NEW YORK MELLON

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 10 256,474,590 1.66 5,770,678,275
LH 7 156,042,022 1.31 1,139,106,761
SYNTEC 25 9,689,200 0.61 14,340,016
AP 14 40,629,600 1.29 225,494,280
BCH 8 68,660,000 2.75 995,570,000
BCP 14 9,398,800 0.68 207,713,480
BEAUTY 16 21,243,500 0.71 37,176,125
BJC 11 23,262,742 0.58 988,666,535
CK 11 14,480,750 0.85 240,380,450
SIRI 8 275,885,533 1.86 0
STEC 3 78,430,000 5.14 1,199,979,000
CPALL 13 93,030,084 1.04 6,558,620,922
ERW 22 22,220,700 0.89 73,772,724
HMPRO 14 83,157,079 0.63 1,230,724,769
TPIPP 5 88,451,300 1.05 355,574,226
TISCO 23 4,665,860 0.58 349,939,500
SUSCO 20 6,511,900 0.59 14,456,418
BBL 8 31,678,600 1.66 0
KBANK 8 34,522,628 1.44 3,314,172,288
SCB 10 55,868,325 1.65 4,134,256,050
CPN 10 60,018,942 1.34 2,955,932,894
PTT 9 25,887,113 0.91 918,992,512
SPALI 5 72,766,376 3.92 1,076,942,365
MAJOR 10 19,790,300 2.21 338,414,130
TCAP 15 9,967,200 0.83 363,802,800
LPN 20 15,001,495 1.02 85,508,522
SCCC 12 1,834,497 0.62 231,146,622
PTTEP 8 22,703,922 0.57 0
SCC 7 18,349,968 1.53 0
BTS 16 67,967,700 0.57 822,409,170
มูลค่ารวม: 33,643,770,832 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com