ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ THE BANK OF NEW YORK MELLON

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTT 8 32,194,600 1.13 13,392,953,600
PTTGC 14 31,497,009 0.7 2,504,012,216
BCH 5 90,000,000 3.61 1,368,000,000
BJC 7 68,950,000 1.73 3,654,350,000
MAJOR 4 37,188,800 4.16 1,171,447,200
SIRI 8 275,885,533 1.93 623,501,305
BEAUTY 23 16,753,000 0.56 244,593,800
LH 8 154,385,339 1.29 1,559,291,924
BEC 20 24,371,029 1.22 414,307,493
SYNTEC 25 9,689,200 0.61 53,775,060
SCCC 14 1,834,497 0.62 537,507,621
PTTEP 7 24,297,803 0.61 2,211,100,073
ADVANC 8 30,832,000 1.04 5,873,496,000
SCC 8 16,514,412 1.38 8,422,350,120
BTS 15 67,772,000 0.57 589,616,400
SPALI 6 56,270,200 3.28 1,311,095,660
SAWAD 16 6,295,544 0.58 330,516,060
TPIPP 2 212,208,300 2.53 1,559,731,005
AP 13 38,855,516 1.24 306,958,576
BCH 8 66,296,500 2.66 1,007,706,800
BJC 7 58,250,000 1.46 3,087,250,000
CENTEL 4 33,310,100 2.47 1,457,316,875
SYNTEC 25 9,689,200 0.61 53,775,060
BEC 25 23,111,029 1.16 392,887,493
CK 6 21,685,000 1.28 618,022,500
LH 9 141,977,239 1.19 1,433,970,114
TICON 13 12,161,787 0.66 189,723,877
SAWAD 20 6,013,043 0.58 315,684,758
CPALL 18 88,090,900 0.98 5,747,931,225
EASTW 12 15,794,700 0.95 192,695,340
SCB 10 45,117,318 1.33 6,970,625,631
MAJOR 5 32,436,900 3.63 1,021,762,350
TCAP 14 10,536,300 0.87 503,108,325
RS 16 6,162,200 0.61 107,222,280
KBANK 9 28,332,950 1.18 6,034,918,350
SCCC 13 1,456,300 0.63 426,695,900
ADVANC 11 17,892,600 0.6 3,408,540,300
SCC 11 13,542,160 1.13 6,906,501,600
KTB 11 72,683,277 0.52 1,373,713,935
PTT 9 25,193,800 0.88 10,480,620,800
KCE 24 3,252,100 0.55 301,632,275
BEC 32 16,822,929 0.84 285,989,793
CENTEL 2 47,497,100 3.52 2,077,998,125
SVI 18 13,272,500 0.59 66,362,500
SYNTEC 23 11,535,246 0.72 64,020,615
EASTW 12 15,794,700 0.95 192,695,340
BDMS 10 289,092,400 1.87 6,042,031,160
CK 6 21,685,000 1.28 618,022,500
LH 10 130,134,639 1.09 1,314,359,854
BCH 8 44,900,000 1.8 682,480,000
CPN 6 93,570,500 2.08 7,134,750,625
EARTH 14 54,166,700 1.53 79,083,382
SCB 10 46,594,418 1.37 7,198,837,581
SIRI 10 244,015,933 1.71 551,476,009
TCAP 15 11,245,200 0.93 536,958,300
AP 11 48,379,235 1.54 382,195,957
CPALL 9 163,294,932 1.82 10,654,994,313
TICON 14 12,161,787 0.66 189,723,877
SAWAD 14 7,194,243 0.69 377,697,758
ERW 14 34,412,600 1.38 215,078,750
SPALI 6 53,705,900 3.13 1,251,347,470
MAJOR 5 30,936,800 3.46 974,509,200
PTTGC 8 51,501,909 1.14 4,094,401,766
BCP 19 8,041,400 0.58 307,583,550
STEC 3 87,851,000 5.76 2,284,126,000
BJC 7 39,976,100 1 2,118,733,300
PTTEP 10 21,798,803 0.55 1,983,691,073
มูลค่ารวม: 149,840,058,697 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com