ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ THE BANK OF NEW YORK MELLON

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 10 256,474,590 1.66 6,411,864,750
LH 7 156,042,022 1.31 1,732,066,444
SYNTEC 25 9,689,200 0.61 43,020,048
AP 14 40,629,600 1.29 363,634,920
BCH 8 68,660,000 2.75 1,112,292,000
BCP 14 9,398,800 0.68 331,307,700
BEAUTY 16 21,243,500 0.71 346,269,050
BJC 11 23,262,742 0.58 1,291,082,181
CK 11 14,480,750 0.85 390,980,250
SIRI 8 275,885,533 1.86 469,005,406
STEC 3 78,430,000 5.14 1,764,675,000
CPALL 13 93,030,084 1.04 7,349,376,636
ERW 22 22,220,700 0.89 178,876,635
HMPRO 14 83,157,079 0.63 1,197,461,938
TPIPP 5 88,451,300 1.05 588,201,145
TISCO 23 4,665,860 0.58 408,262,750
SUSCO 20 6,511,900 0.59 22,400,936
BBL 8 31,678,600 1.66 6,319,880,700
KBANK 8 34,522,628 1.44 6,904,525,600
SCB 10 55,868,325 1.65 7,542,223,875
CPN 10 60,018,942 1.34 4,366,378,031
PTT 9 25,887,113 0.91 1,320,242,763
SPALI 5 72,766,376 3.92 1,797,329,487
MAJOR 10 19,790,300 2.21 529,390,525
TCAP 15 9,967,200 0.83 503,343,600
LPN 20 15,001,495 1.02 150,014,950
SCCC 12 1,834,497 0.62 412,761,825
PTTEP 8 22,703,922 0.57 3,087,733,392
SCC 7 18,349,968 1.53 7,963,886,112
BTS 16 67,967,700 0.57 649,091,535
มูลค่ารวม: 65,547,580,184 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com