ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 30 4,839,600 0.53 10,259,952
SYNTEC 23 10,267,800 0.64 15,196,344
ASP 24 10,650,300 0.51 17,892,504
KAMART 27 5,364,066 0.61 15,233,947
MCS 18 3,002,500 0.6 32,727,250
QH 17 61,871,104 0.58 133,641,585
SC 19 21,045,316 0.5 42,511,538
SIRI 26 84,296,885 0.57 0
ERW 28 15,466,700 0.62 51,349,444
JMART 19 4,348,845 0.59 37,617,509
KGI 9 12,673,200 0.64 43,595,808
COM7 23 6,118,400 0.51 149,900,800
MALEE 16 1,735,200 0.62 12,666,960
SGP 11 5,318,300 0.58 44,141,890
BIG 13 21,433,500 0.61 10,931,085
RS 16 5,446,400 0.54 64,267,520
TCAP 30 6,457,400 0.54 235,695,100
PM 12 4,041,000 0.68 28,287,000
SAT 23 2,607,925 0.61 29,469,553
KTC 14 1,312,000 0.51 50,512,000
PSL 16 9,714,300 0.62 37,885,770
มูลค่ารวม: 1,063,783,559 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com