ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 7 20,533,800 2.55 616,014,000
TISCO 8 16,250,590 2.03 1,218,794,250
SCB 20 17,781,500 0.52 1,315,831,000
SCCC 6 3,634,798 1.22 457,984,548
SCC 10 13,302,436 1.11 0
มูลค่ารวม: 3,608,623,798 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 6 6,954,400 2.78 984,047,600
BEC 11 52,701,400 2.64 222,399,908
SCCC 5 4,617,298 1.55 581,779,548
SCC 9 15,179,136 1.26 0
AEONTS 6 6,371,000 2.55 901,496,500
BEC 10 52,752,200 2.64 222,614,284
TISCO 9 12,365,690 1.54 927,426,750
SCB 13 28,828,200 0.85 2,133,286,800
SCCC 4 4,793,020 2.08 603,920,520
SCC 8 16,124,936 1.34 0
BEC 11 47,667,200 2.38 201,155,584
SCB 16 26,328,200 0.78 1,948,286,800
HANA 7 23,565,800 2.93 706,974,000
TISCO 9 13,365,690 1.67 1,002,426,750
มูลค่ารวม: 10,435,815,044 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-10-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 6 8,973,400 3.59 1,269,736,100
SCC 7 18,722,936 1.56 0
BEC 12 39,075,027 1.95 164,896,614
HANA 7 37,354,500 4.64 1,120,635,000
SCB 16 19,482,100 0.57 1,441,675,400
TISCO 7 21,525,690 2.69 1,614,426,750
SCCC 5 4,893,600 2.13 616,593,600
มูลค่ารวม: 6,227,963,464 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com