ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ สำนักงานประกันสังคม

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 5 635,230,200 4.1 14,292,679,500
LH 6 402,142,940 3.37 2,935,643,462
BCH 3 139,017,100 5.57 2,015,747,950
BCP 1 185,709,297 13.49 4,104,175,464
MCOT 3 9,139,000 1.33 52,549,250
QH 20 55,500,000 0.52 119,880,000
BEM 8 289,689,500 1.9 2,853,441,575
CPALL 21 74,496,900 0.83 5,252,031,450
CPF 6 332,060,600 3.86 10,459,908,900
HMPRO 5 363,388,512 2.76 5,378,149,978
M 8 17,797,000 1.93 1,014,429,000
TISCO 6 24,942,530 3.12 1,870,689,750
EGCO 4 12,158,500 2.31 3,355,746,000
GLOBAL 8 106,074,377 2.76 1,548,685,904
PSH 2 95,156,000 4.35 1,132,356,400
BANPU 5 114,791,000 2.22 717,443,750
BBL 3 55,276,100 2.9 0
BH 7 21,965,400 3.01 2,635,848,000
KBANK 6 47,057,400 1.97 4,517,510,400
SCB 7 71,970,200 2.12 5,325,794,800
CPN 7 76,315,000 1.7 3,758,513,750
GLOW 6 31,505,400 2.15 0
PTT 7 34,707,200 1.22 1,232,105,600
SPALI 3 93,429,300 5.03 1,382,753,640
TU 2 337,603,308 7.07 4,625,165,320
MAJOR 12 13,324,300 1.49 227,845,530
PTTGC 7 48,260,951 1.07 2,075,220,893
ROBINS 4 45,289,000 4.08 0
MINT 10 97,041,959 2.1 1,804,980,437
PLAT 14 28,000,000 1 0
TOP 8 14,911,500 0.73 641,194,500
BTSGIF 3 229,670,800 3.97 1,688,080,380
GPSC 6 24,712,300 1.65 1,865,778,650
IRPC 4 282,698,200 1.38 763,285,140
LPN 3 52,418,000 3.55 298,782,600
RATCH 5 47,472,800 3.27 3,323,096,000
IMPACT 2 75,420,000 5.09 1,342,476,000
INTUCH 6 44,140,100 1.38 2,372,530,375
ADVANC 5 78,527,100 2.64 15,116,466,750
DTAC 5 50,043,900 2.11 0
DIF 8 58,861,100 1.01 935,891,490
PTTEP 6 38,138,377 0.96 0
SCC 4 38,910,950 3.24 0
BTS 7 276,197,100 2.31 3,341,984,910
มูลค่ารวม: 116,378,863,498 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com