ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 13 2,892,100 0.55 798,219,600
TCAP 22 7,512,100 0.62 274,191,650
มูลค่ารวม: 1,072,411,250 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 16 2,860,300 0.54 789,442,800
TCAP 25 7,415,100 0.61 270,651,150
SUC 11 7,121,000 2.37 258,136,250
TCAP 26 7,415,100 0.61 270,651,150
EGCO 17 2,880,300 0.55 794,962,800
มูลค่ารวม: 2,383,844,150 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SUC 11 7,121,000 2.37 258,136,250
EGCO 14 2,911,000 0.55 803,436,000
TCAP 25 7,345,100 0.57 268,096,150
CPNRF 24 12,673,397 0.57 0
มูลค่ารวม: 1,329,668,400 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TCAP 24 7,566,100 0.59 276,162,650
SUC 11 7,121,000 2.37 258,136,250
EGCO 14 2,821,000 0.54 778,596,000
มูลค่ารวม: 1,312,894,900 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SUC 11 7,121,000 2.37 258,136,250
EGCO 16 2,821,000 0.54 778,596,000
TCAP 16 10,141,500 0.79 370,164,750
มูลค่ารวม: 1,406,897,000 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 18 2,821,000 0.54 778,596,000
SUC 12 7,121,000 2.37 258,136,250
TCAP 16 10,641,500 0.83 388,414,750
มูลค่ารวม: 1,425,147,000 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com