ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TSF 1 367,189,800 5.42 0
BKD 7 18,000,000 1.83 36,720,000
JMART 11 8,543,000 1.16 73,896,950
BTSGIF 1 1,929,000,000 33.33 14,178,150,000
VGI 2 1,641,325,792 22.78 13,048,540,046
U 1 4,294,967,295 35.64 5,068,061,408
BTS 14 95,839,900 0.8 1,159,662,790
มูลค่ารวม: 33,565,031,195 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-13
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
IFEC 14 13,000,000 0.64 0
BTSGIF 1 1,929,000,000 33.33 14,178,150,000
BTS 12 95,839,900 0.8 1,159,662,790
VGI 2 1,435,836,092 20.92 11,414,896,931
BTSGIF 1 1,929,000,000 33.33 14,178,150,000
TSF 2 272,048,400 4.25 0
IFEC 14 13,000,000 0.64 0
BTS 12 95,839,900 0.8 1,159,662,790
BTSGIF 1 1,929,000,000 33.33 14,178,150,000
DTAC 8 16,308,600 0.69 0
มูลค่ารวม: 56,268,672,511 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-05
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
VGI 2 1,599,345,392 23.3 12,714,795,866
BTSGIF 1 1,929,000,000 33.33 14,178,150,000
BTS 11 95,839,900 0.8 1,159,662,790
มูลค่ารวม: 28,052,608,656 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
VGI 2 577,511,696 16.83 4,591,217,983
BTSGIF 1 1,929,000,000 33.33 14,178,150,000
BTS 10 95,839,900 0.8 1,159,662,790
มูลค่ารวม: 19,929,030,773 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com