ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ นายสมชาย ปัดภัย

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HFT 3 15,403,000 2.34 52,062,140
JUTHA 13 1,060,000 0.77 519,400
AMANAH 4 15,880,000 1.67 45,416,800
TRT 9 4,909,450 1.59 8,149,687
มูลค่ารวม: 106,148,027 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 8 11,440,050 1.27 152,152,665
PTL 7 11,940,050 1.33 158,802,665
TRT 10 4,100,050 1.33 6,806,083
HFT 4 15,850,000 2.41 53,573,000
HFT 4 15,820,000 2.4 53,471,600
KBS 15 6,101,300 1.02 0
PRANDA 9 11,840,000 2.89 0
TRT 10 4,010,150 1.3 6,656,849
มูลค่ารวม: 431,462,862 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-06-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PTL 6 17,371,750 1.93 231,044,275
PTL 7 14,250,000 1.78 189,525,000
MCS 7 10,020,000 2 109,218,000
NBC 3 6,561,000 1.23 3,870,990
มูลค่ารวม: 533,658,265 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MCS 6 10,090,000 2.02 109,981,000
SYNEX 5 7,550,000 0.98 49,452,500
NBC 3 6,430,000 1.2 3,793,700
มูลค่ารวม: 163,227,200 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TKS 17 1,949,980 0.66 9,671,901
JUTHA 10 1,080,000 0.78 529,200
MCS 17 3,840,000 0.77 41,856,000
มูลค่ารวม: 52,057,101 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com