ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ANAN 6 60,000,000 1.8 84,000,000
NOBLE 7 15,034,700 3.29 177,409,460
มูลค่ารวม: 261,409,460 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AQ 20 91,260,256 0.72 912,603
AQ 20 91,260,256 0.72 912,603
GEL 5 125,847,200 2.33 28,944,856
NOBLE 7 15,403,000 3.37 181,755,400
TH 13 13,112,600 1.36 6,294,048
มูลค่ารวม: 218,819,509 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-01
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
NOBLE 7 15,468,000 3.39 182,522,400
AQ 20 91,260,256 0.72 912,603
GEL 8 88,347,200 1.59 20,319,856
SEAFCO 12 4,543,465 1.49 24,080,365
TH 13 13,112,600 1.36 6,294,048
มูลค่ารวม: 234,129,271 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-09-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SEAFCO 8 7,295,865 2.39 38,668,085
S 10 35,000,000 0.61 0
NOBLE 11 11,262,000 2.47 132,891,600
GEL 6 116,373,100 2.09 26,765,813
มูลค่ารวม: 198,325,498 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-07-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AQ 8 70,980,200 0.99 709,802
MK 16 11,093,600 1.29 29,065,232
KCE 17 5,693,200 1.04 106,462,840
SENA 13 7,543,900 1.06 19,161,506
TRT 10 5,581,730 1.81 9,265,672
DEMCO 5 18,182,360 2.62 0
มูลค่ารวม: 164,665,052 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com