ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 17 5,094,000 0.88 532,323,000
TPIPL 16 115,962,900 0.57 292,226,508
BR 18 7,784,900 0.85 52,158,830
SAWAD 14 8,195,254 0.8 356,493,549
KTC 6 3,658,600 1.42 501,228,200
มูลค่ารวม: 1,734,430,087 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 12 2,110,400 0.84 213,150,400
IFEC 18 10,308,811 0.59 31,957,314
KCE 18 5,488,500 0.97 573,548,250
TPIPL 12 186,711,700 0.92 470,513,484
ITD 11 48,573,900 0.92 238,983,588
SAMART 11 11,897,800 1.18 170,138,540
CK 7 17,654,500 1.04 481,085,125
MONO 6 17,203,100 0.56 59,866,788
SPALI 16 13,020,700 0.76 325,517,500
GUNKUL 8 5,917,800 0.67 30,772,560
AMATA 12 11,444,300 1.07 201,419,680
KTC 8 3,153,500 1.22 432,029,500
IRPC 10 154,050,900 0.75 801,064,680
มูลค่ารวม: 4,030,047,409 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-10-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 2,374,200 0.95 239,794,200
THCOM 6 15,072,500 1.38 299,942,750
TTCL 19 3,748,287 0.67 64,845,365
MAJOR 15 6,443,600 0.73 217,471,500
JAS 9 62,288,000 0.87 526,333,600
มูลค่ารวม: 1,348,387,415 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com