ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KTC 16 1,476,500 0.57 194,159,750
STA 28 7,295,700 0.57 96,303,240
KTC 7 2,822,400 1.09 371,145,600
มูลค่ารวม: 661,608,590 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 17 5,094,000 0.88 480,109,500
TPIPL 16 115,962,900 0.57 266,714,670
BR 18 7,784,900 0.85 65,782,405
SAWAD 14 8,195,254 0.8 553,179,645
KTC 6 3,658,600 1.42 481,105,900
มูลค่ารวม: 1,846,892,120 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 12 2,110,400 0.84 221,592,000
IFEC 18 10,308,811 0.59 31,957,314
KCE 18 5,488,500 0.97 517,291,125
TPIPL 12 186,711,700 0.92 429,436,910
ITD 11 48,573,900 0.92 204,010,380
SAMART 11 11,897,800 1.18 155,861,180
CK 7 17,654,500 1.04 489,912,375
MONO 6 17,203,100 0.56 68,124,276
SPALI 16 13,020,700 0.76 317,705,080
GUNKUL 8 5,917,800 0.67 24,381,336
AMATA 12 11,444,300 1.07 249,485,740
KTC 8 3,153,500 1.22 414,685,250
IRPC 10 154,050,900 0.75 1,001,330,850
มูลค่ารวม: 4,125,773,816 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com