ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 17 5,094,000 0.88 593,451,000
TPIPL 16 115,962,900 0.57 313,099,830
SAWAD 14 8,195,254 0.8 325,761,347
KTC 6 3,658,600 1.42 501,228,200
มูลค่ารวม: 1,733,540,377 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 12 2,110,400 0.84 213,150,400
IFEC 18 10,308,811 0.59 31,957,314
KCE 18 5,488,500 0.97 639,410,250
TPIPL 12 186,711,700 0.92 504,121,590
ITD 11 48,573,900 0.92 245,298,195
SAMART 11 11,897,800 1.18 162,999,860
CK 7 17,654,500 1.04 520,807,750
MONO 6 17,203,100 0.56 68,124,276
SPALI 16 13,020,700 0.76 325,517,500
GUNKUL 8 5,917,800 0.67 36,986,250
AMATA 12 11,444,300 1.07 165,942,350
KTC 8 3,153,500 1.22 432,029,500
IRPC 10 154,050,900 0.75 793,362,135
มูลค่ารวม: 4,139,707,370 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-10-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 2,374,200 0.95 239,794,200
THCOM 6 15,072,500 1.38 301,450,000
TTCL 19 3,748,287 0.67 77,589,541
MAJOR 15 6,443,600 0.73 196,529,800
JAS 9 62,288,000 0.87 538,791,200
มูลค่ารวม: 1,354,154,741 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com