ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KTC 16 1,476,500 0.57 56,845,250
STA 28 7,295,700 0.57 193,336,050
KTC 7 2,822,400 1.09 108,662,400
มูลค่ารวม: 358,843,700 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 17 5,094,000 0.88 95,257,800
TPIPL 16 115,962,900 0.57 135,676,593
BR 18 7,784,900 0.85 16,503,988
SAWAD 14 8,195,254 0.8 467,129,478
KTC 6 3,658,600 1.42 140,856,100
มูลค่ารวม: 855,423,959 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 12 2,110,400 0.84 298,621,600
IFEC 18 10,308,811 0.59 0
KCE 18 5,488,500 0.97 102,634,950
TPIPL 12 186,711,700 0.92 218,452,689
ITD 11 48,573,900 0.92 55,374,246
SAMART 11 11,897,800 1.18 64,248,120
CK 7 17,654,500 1.04 293,064,700
MONO 6 17,203,100 0.56 0
SPALI 16 13,020,700 0.76 192,706,360
GUNKUL 8 5,917,800 0.67 16,806,552
AMATA 12 11,444,300 1.07 0
KTC 8 3,153,500 1.22 121,409,750
IRPC 10 154,050,900 0.75 415,937,430
มูลค่ารวม: 1,779,256,397 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com