ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KTC 16 1,476,500 0.57 169,059,250
STA 28 7,295,700 0.57 94,114,530
KTC 7 2,822,400 1.09 323,164,800
มูลค่ารวม: 586,338,580 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 17 5,094,000 0.88 431,716,500
TPIPL 16 115,962,900 0.57 255,118,380
BR 18 7,784,900 0.85 56,051,280
SAWAD 14 8,195,254 0.8 426,153,208
KTC 6 3,658,600 1.42 418,909,700
มูลค่ารวม: 1,587,949,068 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 12 2,110,400 0.84 219,481,600
IFEC 18 10,308,811 0.59 31,957,314
KCE 18 5,488,500 0.97 465,150,375
TPIPL 12 186,711,700 0.92 410,765,740
ITD 11 48,573,900 0.92 213,725,160
SAMART 11 11,897,800 1.18 162,999,860
CK 7 17,654,500 1.04 498,739,625
MONO 6 17,203,100 0.56 64,339,594
SPALI 16 13,020,700 0.76 338,538,200
GUNKUL 8 5,917,800 0.67 24,026,268
AMATA 12 11,444,300 1.07 232,319,290
KTC 8 3,153,500 1.22 361,075,750
IRPC 10 154,050,900 0.75 932,007,945
มูลค่ารวม: 3,955,126,721 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com