ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KTC 16 1,476,500 0.57 260,602,250
STA 28 7,295,700 0.57 93,384,960
KTC 7 2,822,400 1.09 498,153,600
มูลค่ารวม: 852,140,810 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 17 5,094,000 0.88 431,716,500
TPIPL 16 115,962,900 0.57 241,202,832
BR 18 7,784,900 0.85 55,662,035
SAWAD 14 8,195,254 0.8 528,593,883
KTC 6 3,658,600 1.42 645,742,900
มูลค่ารวม: 1,902,918,150 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 12 2,110,400 0.84 218,426,400
IFEC 18 10,308,811 0.59 31,957,314
KCE 18 5,488,500 0.97 465,150,375
TPIPL 12 186,711,700 0.92 388,360,336
ITD 11 48,573,900 0.92 194,295,600
SAMART 11 11,897,800 1.18 142,773,600
CK 7 17,654,500 1.04 459,017,000
MONO 6 17,203,100 0.56 68,812,400
SPALI 16 13,020,700 0.76 302,080,240
GUNKUL 8 5,917,800 0.67 23,671,200
AMATA 12 11,444,300 1.07 282,674,210
KTC 8 3,153,500 1.22 556,592,750
IRPC 10 154,050,900 0.75 1,024,438,485
มูลค่ารวม: 4,158,249,910 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com