ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KTC 16 1,476,500 0.57 392,749,000
STA 28 7,295,700 0.57 86,818,830
KTC 7 2,822,400 1.09 750,758,400
มูลค่ารวม: 1,230,326,230 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 17 5,094,000 0.88 356,580,000
TPIPL 16 115,962,900 0.57 207,573,591
BR 18 7,784,900 0.85 56,829,770
SAWAD 14 8,195,254 0.8 524,496,256
KTC 6 3,658,600 1.42 973,187,600
มูลค่ารวม: 2,118,667,217 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 12 2,110,400 0.84 367,209,600
IFEC 18 10,308,811 0.59 31,957,314
KCE 18 5,488,500 0.97 384,195,000
TPIPL 12 186,711,700 0.92 334,213,943
ITD 11 48,573,900 0.92 161,265,348
SAMART 11 11,897,800 1.18 107,675,090
CK 7 17,654,500 1.04 430,769,800
MONO 6 17,203,100 0.56 76,725,826
SPALI 16 13,020,700 0.76 292,965,750
GUNKUL 8 5,917,800 0.67 21,659,148
AMATA 12 11,444,300 1.07 264,363,330
KTC 8 3,153,500 1.22 838,831,000
IRPC 10 154,050,900 0.75 1,186,191,930
มูลค่ารวม: 4,498,023,079 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com