ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 17 5,094,000 0.88 514,494,000
TPIPL 16 115,962,900 0.57 287,587,992
BR 18 7,784,900 0.85 52,548,075
SAWAD 14 8,195,254 0.8 358,542,363
KTC 6 3,658,600 1.42 482,935,200
มูลค่ารวม: 1,696,107,630 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 12 2,110,400 0.84 214,205,600
IFEC 18 10,308,811 0.59 31,957,314
KCE 18 5,488,500 0.97 554,338,500
TPIPL 12 186,711,700 0.92 463,045,016
ITD 11 48,573,900 0.92 247,726,890
SAMART 11 11,897,800 1.18 161,810,080
CK 7 17,654,500 1.04 489,912,375
MONO 6 17,203,100 0.56 67,436,152
SPALI 16 13,020,700 0.76 321,611,290
GUNKUL 8 5,917,800 0.67 29,470,644
AMATA 12 11,444,300 1.07 183,108,800
KTC 8 3,153,500 1.22 416,262,000
IRPC 10 154,050,900 0.75 801,064,680
มูลค่ารวม: 3,981,949,341 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-10-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 2,374,200 0.95 240,981,300
THCOM 6 15,072,500 1.38 292,406,500
TTCL 19 3,748,287 0.67 72,716,768
MAJOR 15 6,443,600 0.73 211,027,900
JAS 9 62,288,000 0.87 548,134,400
มูลค่ารวม: 1,365,266,868 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com