ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-24
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STA 28 7,295,700 0.57 132,052,170
KTC 7 2,822,400 1.09 383,846,400
มูลค่ารวม: 515,898,570 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-30
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 17 5,094,000 0.88 534,870,000
TPIPL 16 115,962,900 0.57 271,353,186
BR 18 7,784,900 0.85 48,266,380
SAWAD 14 8,195,254 0.8 372,884,057
KTC 6 3,658,600 1.42 497,569,600
มูลค่ารวม: 1,724,943,223 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 12 2,110,400 0.84 216,316,000
IFEC 18 10,308,811 0.59 31,957,314
KCE 18 5,488,500 0.97 576,292,500
TPIPL 12 186,711,700 0.92 436,905,378
ITD 11 48,573,900 0.92 220,525,506
SAMART 11 11,897,800 1.18 177,277,220
CK 7 17,654,500 1.04 485,498,750
MONO 6 17,203,100 0.56 61,931,160
SPALI 16 13,020,700 0.76 321,611,290
GUNKUL 8 5,917,800 0.67 27,813,660
AMATA 12 11,444,300 1.07 194,553,100
KTC 8 3,153,500 1.22 428,876,000
IRPC 10 154,050,900 0.75 878,090,130
มูลค่ารวม: 4,057,648,008 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-10-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 10 2,374,200 0.95 243,355,500
THCOM 6 15,072,500 1.38 275,826,750
TTCL 19 3,748,287 0.67 63,720,879
MAJOR 15 6,443,600 0.73 223,915,100
JAS 9 62,288,000 0.87 535,676,800
มูลค่ารวม: 1,342,495,029 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com