ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 3 31,419,400 2.94 719,504,260
SAWAD 13 11,608,844 1.07 528,202,402
WORK 7 4,889,800 1.11 144,249,100
TPIPP 3 111,818,200 1.33 676,500,110
RS 11 11,052,900 1.09 161,372,340
WHAUP 2 82,411,400 2.15 486,227,260
มูลค่ารวม: 2,716,055,472 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 17 78,618,300 0.71 168,243,162
AP 9 54,641,200 1.74 396,148,700
CK 8 17,168,800 1.01 433,512,200
BEAUTY 7 45,139,700 1.5 449,140,015
CK 8 17,168,800 1.01 433,512,200
BEAUTY 6 53,639,700 1.79 533,715,015
AP 9 54,641,200 1.74 396,148,700
มูลค่ารวม: 2,810,419,992 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SF 7 41,249,720 2.32 313,497,872
KCE 20 4,677,800 0.81 135,656,200
ANAN 3 88,836,500 2.67 344,685,620
CK 14 13,852,200 0.82 349,768,050
KKP 23 6,644,700 0.78 470,112,525
BA 12 15,217,000 0.72 182,604,000
CBG 17 9,331,600 0.93 426,920,700
WHA 25 77,203,100 0.54 318,076,772
SAWAD 9 13,183,652 1.29 599,856,166
มูลค่ารวม: 3,141,177,905 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com