ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 9 54,641,200 1.74 412,541,060
CK 8 17,168,800 1.01 472,142,000
BEAUTY 7 45,139,700 1.5 631,955,800
CK 8 17,168,800 1.01 472,142,000
BEAUTY 6 53,639,700 1.79 750,955,800
AP 9 54,641,200 1.74 412,541,060
มูลค่ารวม: 3,152,277,720 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SF 7 41,249,720 2.32 241,310,862
KCE 20 4,677,800 0.81 413,985,300
ANAN 3 88,836,500 2.67 444,182,500
CK 14 13,852,200 0.82 380,935,500
KKP 23 6,644,700 0.78 448,517,250
BA 12 15,217,000 0.72 273,906,000
CBG 17 9,331,600 0.93 669,542,300
WHA 25 77,203,100 0.54 233,153,362
SAWAD 9 13,183,652 1.29 655,886,687
มูลค่ารวม: 3,761,419,761 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 27 3,396,400 0.6 300,581,400
WHA 16 7,457,454 0.57 22,521,511
CK 23 8,515,600 0.5 234,179,000
ANAN 6 48,549,600 1.46 242,748,000
มูลค่ารวม: 800,029,911 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
NOK 10 7,561,400 1.21 31,909,108
QH 15 68,347,400 0.74 169,501,552
มูลค่ารวม: 201,410,660 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com