ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 3 31,419,400 2.94 0
SAWAD 13 11,608,844 1.07 661,704,108
WORK 7 4,889,800 1.11 51,831,880
TPIPP 3 111,818,200 1.33 449,509,164
RS 11 11,052,900 1.09 130,424,220
WHAUP 2 82,411,400 2.15 379,092,440
มูลค่ารวม: 1,672,561,812 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 17 78,618,300 0.71 202,835,214
AP 9 54,641,200 1.74 303,258,660
CK 8 17,168,800 1.01 285,002,080
BEAUTY 7 45,139,700 1.5 78,994,475
CK 8 17,168,800 1.01 285,002,080
BEAUTY 6 53,639,700 1.79 93,869,475
AP 9 54,641,200 1.74 303,258,660
มูลค่ารวม: 1,552,220,644 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SF 7 41,249,720 2.32 199,648,645
KCE 20 4,677,800 0.81 87,474,860
ANAN 3 88,836,500 2.67 124,371,100
CK 14 13,852,200 0.82 229,946,520
KKP 23 6,644,700 0.78 282,399,750
BA 12 15,217,000 0.72 87,497,750
CBG 17 9,331,600 0.93 905,165,200
WHA 25 77,203,100 0.54 245,505,858
SAWAD 9 13,183,652 1.29 751,468,164
มูลค่ารวม: 2,913,477,847 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com