ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 17 78,618,300 0.71 196,545,750
AP 9 54,641,200 1.74 450,789,900
CK 8 17,168,800 1.01 467,849,800
BEAUTY 7 45,139,700 1.5 740,291,080
CK 8 17,168,800 1.01 467,849,800
BEAUTY 6 53,639,700 1.79 879,691,080
AP 9 54,641,200 1.74 450,789,900
มูลค่ารวม: 3,653,807,310 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SF 7 41,249,720 2.32 284,623,068
KCE 20 4,677,800 0.81 445,560,450
ANAN 3 88,836,500 2.67 501,926,225
CK 14 13,852,200 0.82 377,472,450
KKP 23 6,644,700 0.78 485,063,100
BA 12 15,217,000 0.72 279,992,800
CBG 17 9,331,600 0.93 898,166,500
WHA 25 77,203,100 0.54 282,563,346
SAWAD 9 13,183,652 1.29 866,825,119
มูลค่ารวม: 4,422,193,058 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 27 3,396,400 0.6 323,507,100
WHA 16 7,457,454 0.57 27,294,282
CK 23 8,515,600 0.5 232,050,100
ANAN 6 48,549,600 1.46 274,305,240
มูลค่ารวม: 857,156,722 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
NOK 10 7,561,400 1.21 25,255,076
QH 15 68,347,400 0.74 192,739,668
มูลค่ารวม: 217,994,744 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com