ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 17 78,618,300 0.71 161,953,698
AP 9 54,641,200 1.74 480,842,560
CK 8 17,168,800 1.01 437,804,400
BEAUTY 7 45,139,700 1.5 821,542,540
CK 8 17,168,800 1.01 437,804,400
BEAUTY 6 53,639,700 1.79 976,242,540
AP 9 54,641,200 1.74 480,842,560
มูลค่ารวม: 3,797,032,698 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SF 7 41,249,720 2.32 325,872,788
KCE 20 4,677,800 0.81 404,629,700
ANAN 3 88,836,500 2.67 524,135,350
CK 14 13,852,200 0.82 353,231,100
KKP 23 6,644,700 0.78 509,980,725
BA 12 15,217,000 0.72 260,210,700
CBG 17 9,331,600 0.93 762,858,300
WHA 25 77,203,100 0.54 277,931,160
SAWAD 9 13,183,652 1.29 833,865,989
มูลค่ารวม: 4,252,715,812 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 27 3,396,400 0.6 293,788,600
WHA 16 7,457,454 0.57 26,846,834
CK 23 8,515,600 0.5 217,147,800
ANAN 6 48,549,600 1.46 286,442,640
มูลค่ารวม: 824,225,874 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
NOK 10 7,561,400 1.21 25,708,760
QH 15 68,347,400 0.74 209,143,044
มูลค่ารวม: 234,851,804 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com