ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 3 31,419,400 2.94 728,930,080
SAWAD 13 11,608,844 1.07 435,331,650
WORK 7 4,889,800 1.11 237,155,300
TPIPP 3 111,818,200 1.33 749,181,940
RS 11 11,052,900 1.09 246,479,670
WHAUP 2 82,411,400 2.15 502,709,540
มูลค่ารวม: 2,899,788,180 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 17 78,618,300 0.71 183,966,822
AP 9 54,641,200 1.74 497,234,920
CK 8 17,168,800 1.01 446,388,800
BEAUTY 7 45,139,700 1.5 875,710,180
CK 8 17,168,800 1.01 446,388,800
BEAUTY 6 53,639,700 1.79 1,040,610,180
AP 9 54,641,200 1.74 497,234,920
มูลค่ารวม: 3,987,534,622 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SF 7 41,249,720 2.32 365,060,022
KCE 20 4,677,800 0.81 171,909,150
ANAN 3 88,836,500 2.67 376,666,760
CK 14 13,852,200 0.82 360,157,200
KKP 23 6,644,700 0.78 446,856,075
BA 12 15,217,000 0.72 226,733,300
CBG 17 9,331,600 0.93 506,239,300
WHA 25 77,203,100 0.54 339,693,640
SAWAD 9 13,183,652 1.29 494,386,950
มูลค่ารวม: 3,287,702,397 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com