ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 17 78,618,300 0.71 160,381,332
AP 9 54,641,200 1.74 464,450,200
CK 8 17,168,800 1.01 417,201,840
BEAUTY 7 45,139,700 1.5 1,015,643,250
CK 8 17,168,800 1.01 417,201,840
BEAUTY 6 53,639,700 1.79 1,206,893,250
AP 9 54,641,200 1.74 464,450,200
มูลค่ารวม: 4,146,221,912 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SF 7 41,249,720 2.32 393,934,826
KCE 20 4,677,800 0.81 342,648,850
ANAN 3 88,836,500 2.67 453,066,150
CK 14 13,852,200 0.82 336,608,460
KKP 23 6,644,700 0.78 544,865,400
BA 12 15,217,000 0.72 223,689,900
CBG 17 9,331,600 0.93 711,534,500
WHA 25 77,203,100 0.54 327,341,144
SAWAD 9 13,183,652 1.29 797,610,946
มูลค่ารวม: 4,131,300,176 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 27 3,396,400 0.6 248,786,300
WHA 16 7,457,454 0.57 31,619,605
CK 23 8,515,600 0.5 206,929,080
ANAN 6 48,549,600 1.46 247,602,960
มูลค่ารวม: 734,937,945 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
NOK 10 7,561,400 1.21 23,137,884
QH 15 68,347,400 0.74 210,509,992
มูลค่ารวม: 233,647,876 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com