ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AP 9 54,641,200 1.74 445,325,780
CK 8 17,168,800 1.01 497,895,200
BEAUTY 7 45,139,700 1.5 501,050,670
CK 8 17,168,800 1.01 497,895,200
BEAUTY 6 53,639,700 1.79 595,400,670
AP 9 54,641,200 1.74 445,325,780
มูลค่ารวม: 2,982,893,300 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SF 7 41,249,720 2.32 247,498,320
KCE 20 4,677,800 0.81 516,896,900
ANAN 3 88,836,500 2.67 461,949,800
CK 14 13,852,200 0.82 401,713,800
KKP 23 6,644,700 0.78 475,096,050
BA 12 15,217,000 0.72 281,514,500
CBG 17 9,331,600 0.93 653,212,000
WHA 25 77,203,100 0.54 243,961,796
SAWAD 9 13,183,652 1.29 702,029,469
มูลค่ารวม: 3,983,872,635 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KCE 27 3,396,400 0.6 375,302,200
WHA 16 7,457,454 0.57 23,565,555
CK 23 8,515,600 0.5 246,952,400
ANAN 6 48,549,600 1.46 252,457,920
มูลค่ารวม: 898,278,075 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
NOK 10 7,561,400 1.21 34,782,440
QH 15 68,347,400 0.74 174,969,344
มูลค่ารวม: 209,751,784 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com