ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 3 31,419,400 2.94 637,813,820
SAWAD 13 11,608,844 1.07 603,659,888
WORK 7 4,889,800 1.11 418,077,900
TPIPP 3 111,818,200 1.33 838,636,500
RS 11 11,052,900 1.09 176,846,400
WHAUP 2 82,411,400 2.15 543,915,240
มูลค่ารวม: 3,218,949,748 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 17 78,618,300 0.71 198,118,116
AP 9 54,641,200 1.74 418,005,180
CK 8 17,168,800 1.01 485,018,600
BEAUTY 7 45,139,700 1.5 659,039,620
CK 8 17,168,800 1.01 485,018,600
BEAUTY 6 53,639,700 1.79 783,139,620
AP 9 54,641,200 1.74 418,005,180
มูลค่ารวม: 3,446,344,916 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SF 7 41,249,720 2.32 255,748,264
KCE 20 4,677,800 0.81 396,443,550
ANAN 3 88,836,500 2.67 461,949,800
CK 14 13,852,200 0.82 391,324,650
KKP 23 6,644,700 0.78 456,823,125
BA 12 15,217,000 0.72 283,036,200
CBG 17 9,331,600 0.93 674,208,100
WHA 25 77,203,100 0.54 257,858,354
SAWAD 9 13,183,652 1.29 685,549,904
มูลค่ารวม: 3,862,941,947 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com