ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 3 31,419,400 2.94 678,659,040
SAWAD 13 11,608,844 1.07 536,909,035
WORK 7 4,889,800 1.11 185,812,400
TPIPP 3 111,818,200 1.33 732,409,210
RS 11 11,052,900 1.09 204,478,650
WHAUP 2 82,411,400 2.15 498,588,970
มูลค่ารวม: 2,836,857,305 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 17 78,618,300 0.71 210,697,044
AP 9 54,641,200 1.74 521,823,460
CK 8 17,168,800 1.01 463,557,600
BEAUTY 7 45,139,700 1.5 496,536,700
CK 8 17,168,800 1.01 463,557,600
BEAUTY 6 53,639,700 1.79 590,036,700
AP 9 54,641,200 1.74 521,823,460
มูลค่ารวม: 3,268,032,564 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SF 7 41,249,720 2.32 369,184,994
KCE 20 4,677,800 0.81 214,009,350
ANAN 3 88,836,500 2.67 466,391,625
CK 14 13,852,200 0.82 374,009,400
KKP 23 6,644,700 0.78 498,352,500
BA 12 15,217,000 0.72 196,299,300
CBG 17 9,331,600 0.93 517,903,800
WHA 25 77,203,100 0.54 313,444,586
SAWAD 9 13,183,652 1.29 609,743,905
มูลค่ารวม: 3,559,339,460 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com