ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AMATA 3 31,419,400 2.94 650,381,580
SAWAD 13 11,608,844 1.07 516,593,558
WORK 7 4,889,800 1.11 110,020,500
TPIPP 3 111,818,200 1.33 670,909,200
RS 11 11,052,900 1.09 170,214,660
WHAUP 2 82,411,400 2.15 465,624,410
มูลค่ารวม: 2,583,743,908 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 17 78,618,300 0.71 143,085,306
AP 9 54,641,200 1.74 368,828,100
CK 8 17,168,800 1.01 424,069,360
BEAUTY 7 45,139,700 1.5 300,179,005
CK 8 17,168,800 1.01 424,069,360
BEAUTY 6 53,639,700 1.79 356,704,005
AP 9 54,641,200 1.74 368,828,100
มูลค่ารวม: 2,385,763,236 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SF 7 41,249,720 2.32 303,185,442
KCE 20 4,677,800 0.81 133,317,300
ANAN 3 88,836,500 2.67 282,500,070
CK 14 13,852,200 0.82 342,149,340
KKP 23 6,644,700 0.78 440,211,375
BA 12 15,217,000 0.72 191,734,200
CBG 17 9,331,600 0.93 298,611,200
WHA 25 77,203,100 0.54 318,076,772
SAWAD 9 13,183,652 1.29 586,672,514
มูลค่ารวม: 2,896,458,213 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com