ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BAFS 27 3,346,675 0.52 118,806,963
AIT 34 1,131,400 0.55 28,171,860
มูลค่ารวม: 146,978,823 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 33 1,131,400 0.55 28,171,860
BAFS 30 3,257,275 0.51 115,633,263
PF 21 90,507,633 1.04 81,456,870
BAFS 29 3,293,675 0.52 116,925,463
AIT 32 1,131,400 0.55 28,171,860
PF 21 90,507,633 1.04 81,456,870
BAFS 30 3,293,675 0.52 116,925,463
AIT 34 1,131,400 0.55 28,171,860
มูลค่ารวม: 596,913,507 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 17 92,233,333 1.2 83,010,000
SC 18 22,453,650 0.54 82,180,359
BAFS 24 3,645,575 0.57 129,417,913
AIT 33 1,131,400 0.55 28,171,860
มูลค่ารวม: 322,780,131 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 16 69,175,000 1.2 62,257,500
SC 18 19,958,800 0.54 73,049,208
AIT 31 1,131,400 0.55 28,171,860
BAFS 26 3,097,900 0.61 109,975,450
มูลค่ารวม: 273,454,018 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 29 1,267,200 0.61 31,553,280
SAMART 25 5,530,200 0.55 43,965,090
SC 19 19,958,800 0.54 73,049,208
AAV 16 25,925,300 0.53 139,996,620
PF 16 69,175,000 1.2 62,257,500
BAFS 30 2,605,600 0.51 92,498,800
AIT 28 1,267,200 0.61 31,553,280
มูลค่ารวม: 474,873,778 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com