ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BAFS 27 3,346,675 0.52 111,276,944
AIT 34 1,131,400 0.55 22,401,720
มูลค่ารวม: 133,678,664 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 33 1,131,400 0.55 22,401,720
BAFS 30 3,257,275 0.51 108,304,394
PF 21 90,507,633 1.04 72,406,106
BAFS 29 3,293,675 0.52 109,514,694
AIT 32 1,131,400 0.55 22,401,720
PF 21 90,507,633 1.04 72,406,106
BAFS 30 3,293,675 0.52 109,514,694
AIT 34 1,131,400 0.55 22,401,720
มูลค่ารวม: 539,351,154 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 17 92,233,333 1.2 73,786,666
SC 18 22,453,650 0.54 71,851,680
BAFS 24 3,645,575 0.57 121,215,369
AIT 33 1,131,400 0.55 22,401,720
มูลค่ารวม: 289,255,435 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 16 69,175,000 1.2 55,340,000
SC 18 19,958,800 0.54 63,868,160
AIT 31 1,131,400 0.55 22,401,720
BAFS 26 3,097,900 0.61 103,005,175
มูลค่ารวม: 244,615,055 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 29 1,267,200 0.61 25,090,560
SAMART 25 5,530,200 0.55 36,222,810
SC 19 19,958,800 0.54 63,868,160
AAV 16 25,925,300 0.53 114,071,320
PF 16 69,175,000 1.2 55,340,000
BAFS 30 2,605,600 0.51 86,636,200
AIT 28 1,267,200 0.61 25,090,560
มูลค่ารวม: 406,319,610 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com