ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 21 90,507,633 1.04 79,646,717
BAFS 29 3,293,675 0.52 141,628,025
AIT 32 1,131,400 0.55 31,679,200
PF 21 90,507,633 1.04 79,646,717
BAFS 30 3,293,675 0.52 141,628,025
AIT 34 1,131,400 0.55 31,679,200
มูลค่ารวม: 505,907,884 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 17 92,233,333 1.2 81,165,333
SC 18 22,453,650 0.54 76,791,483
BAFS 24 3,645,575 0.57 156,759,725
AIT 33 1,131,400 0.55 31,679,200
มูลค่ารวม: 346,395,741 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 16 69,175,000 1.2 60,874,000
SC 18 19,958,800 0.54 68,259,096
AIT 31 1,131,400 0.55 31,679,200
BAFS 26 3,097,900 0.61 133,209,700
มูลค่ารวม: 294,021,996 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 29 1,267,200 0.61 35,481,600
SAMART 25 5,530,200 0.55 85,718,100
SC 19 19,958,800 0.54 68,259,096
AAV 16 25,925,300 0.53 165,921,920
PF 16 69,175,000 1.2 60,874,000
BAFS 30 2,605,600 0.51 112,040,800
AIT 28 1,267,200 0.61 35,481,600
มูลค่ารวม: 563,777,116 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com