ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 21 90,507,633 1.04 83,267,022
BAFS 30 3,293,675 0.52 132,570,419
AIT 34 1,131,400 0.55 29,699,250
มูลค่ารวม: 245,536,691 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 17 92,233,333 1.2 84,854,666
SC 18 22,453,650 0.54 83,527,578
BAFS 24 3,645,575 0.57 146,734,394
AIT 33 1,131,400 0.55 29,699,250
มูลค่ารวม: 344,815,888 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 16 69,175,000 1.2 63,641,000
SC 18 19,958,800 0.54 74,246,736
AIT 31 1,131,400 0.55 29,699,250
BAFS 26 3,097,900 0.61 124,690,475
มูลค่ารวม: 292,277,461 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 29 1,267,200 0.61 33,264,000
SAMART 25 5,530,200 0.55 82,953,000
SC 19 19,958,800 0.54 74,246,736
AAV 16 25,925,300 0.53 158,144,330
PF 16 69,175,000 1.2 63,641,000
BAFS 30 2,605,600 0.51 104,875,400
AIT 28 1,267,200 0.61 33,264,000
มูลค่ารวม: 550,388,466 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 27 422,400 0.61 11,088,000
BAFS 26 2,560,500 0.5 103,060,125
MK 21 6,789,300 0.79 27,700,344
PF 17 61,422,600 1.08 56,508,792
SAMART 24 5,530,200 0.55 82,953,000
มูลค่ารวม: 281,310,261 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com