ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 33 1,131,400 0.55 35,356,250
BAFS 30 3,257,275 0.51 146,577,375
PF 21 90,507,633 1.04 76,026,412
BAFS 29 3,293,675 0.52 148,215,375
AIT 32 1,131,400 0.55 35,356,250
PF 21 90,507,633 1.04 76,026,412
BAFS 30 3,293,675 0.52 148,215,375
AIT 34 1,131,400 0.55 35,356,250
มูลค่ารวม: 701,129,698 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 17 92,233,333 1.2 77,476,000
SC 18 22,453,650 0.54 89,814,600
BAFS 24 3,645,575 0.57 164,050,875
AIT 33 1,131,400 0.55 35,356,250
มูลค่ารวม: 366,697,725 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 16 69,175,000 1.2 58,107,000
SC 18 19,958,800 0.54 79,835,200
AIT 31 1,131,400 0.55 35,356,250
BAFS 26 3,097,900 0.61 139,405,500
มูลค่ารวม: 312,703,950 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 29 1,267,200 0.61 39,600,000
SAMART 25 5,530,200 0.55 64,150,320
SC 19 19,958,800 0.54 79,835,200
AAV 16 25,925,300 0.53 147,774,210
PF 16 69,175,000 1.2 58,107,000
BAFS 30 2,605,600 0.51 117,252,000
AIT 28 1,267,200 0.61 39,600,000
มูลค่ารวม: 546,318,730 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com