ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BAFS 27 3,346,675 0.52 107,930,269
AIT 34 1,131,400 0.55 24,438,240
มูลค่ารวม: 132,368,509 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 33 1,131,400 0.55 24,438,240
BAFS 30 3,257,275 0.51 105,047,119
PF 21 90,507,633 1.04 94,127,938
BAFS 29 3,293,675 0.52 106,221,019
AIT 32 1,131,400 0.55 24,438,240
PF 21 90,507,633 1.04 94,127,938
BAFS 30 3,293,675 0.52 106,221,019
AIT 34 1,131,400 0.55 24,438,240
มูลค่ารวม: 579,059,753 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 17 92,233,333 1.2 95,922,666
SC 18 22,453,650 0.54 79,485,921
BAFS 24 3,645,575 0.57 117,569,794
AIT 33 1,131,400 0.55 24,438,240
มูลค่ารวม: 317,416,621 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 16 69,175,000 1.2 71,942,000
SC 18 19,958,800 0.54 70,654,152
AIT 31 1,131,400 0.55 24,438,240
BAFS 26 3,097,900 0.61 99,907,275
มูลค่ารวม: 266,941,667 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 29 1,267,200 0.61 27,371,520
SAMART 25 5,530,200 0.55 40,923,480
SC 19 19,958,800 0.54 70,654,152
AAV 16 25,925,300 0.53 106,812,236
PF 16 69,175,000 1.2 71,942,000
BAFS 30 2,605,600 0.51 84,030,600
AIT 28 1,267,200 0.61 27,371,520
มูลค่ารวม: 429,105,508 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com