ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BAFS 27 3,346,675 0.52 148,927,038
AIT 34 1,131,400 0.55 31,113,500
มูลค่ารวม: 180,040,538 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 33 1,131,400 0.55 31,113,500
BAFS 30 3,257,275 0.51 144,948,738
PF 21 90,507,633 1.04 76,026,412
BAFS 29 3,293,675 0.52 146,568,538
AIT 32 1,131,400 0.55 31,113,500
PF 21 90,507,633 1.04 76,026,412
BAFS 30 3,293,675 0.52 146,568,538
AIT 34 1,131,400 0.55 31,113,500
มูลค่ารวม: 683,479,136 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 17 92,233,333 1.2 77,476,000
SC 18 22,453,650 0.54 73,647,972
BAFS 24 3,645,575 0.57 162,228,088
AIT 33 1,131,400 0.55 31,113,500
มูลค่ารวม: 344,465,559 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 16 69,175,000 1.2 58,107,000
SC 18 19,958,800 0.54 65,464,864
AIT 31 1,131,400 0.55 31,113,500
BAFS 26 3,097,900 0.61 137,856,550
มูลค่ารวม: 292,541,914 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 29 1,267,200 0.61 34,848,000
SAMART 25 5,530,200 0.55 75,763,740
SC 19 19,958,800 0.54 65,464,864
AAV 16 25,925,300 0.53 159,440,595
PF 16 69,175,000 1.2 58,107,000
BAFS 30 2,605,600 0.51 115,949,200
AIT 28 1,267,200 0.61 34,848,000
มูลค่ารวม: 544,421,399 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com