ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 33 1,131,400 0.55 31,396,350
BAFS 30 3,257,275 0.51 150,648,969
PF 21 90,507,633 1.04 78,741,641
BAFS 29 3,293,675 0.52 152,332,469
AIT 32 1,131,400 0.55 31,396,350
PF 21 90,507,633 1.04 78,741,641
BAFS 30 3,293,675 0.52 152,332,469
AIT 34 1,131,400 0.55 31,396,350
มูลค่ารวม: 706,986,238 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 17 92,233,333 1.2 80,243,000
SC 18 22,453,650 0.54 76,791,483
BAFS 24 3,645,575 0.57 168,607,844
AIT 33 1,131,400 0.55 31,396,350
มูลค่ารวม: 357,038,676 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 16 69,175,000 1.2 60,182,250
SC 18 19,958,800 0.54 68,259,096
AIT 31 1,131,400 0.55 31,396,350
BAFS 26 3,097,900 0.61 143,277,875
มูลค่ารวม: 303,115,571 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 29 1,267,200 0.61 35,164,800
SAMART 25 5,530,200 0.55 71,892,600
SC 19 19,958,800 0.54 68,259,096
AAV 16 25,925,300 0.53 169,810,715
PF 16 69,175,000 1.2 60,182,250
BAFS 30 2,605,600 0.51 120,509,000
AIT 28 1,267,200 0.61 35,164,800
มูลค่ารวม: 560,983,261 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com