ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 33 1,131,400 0.55 33,376,300
BAFS 30 3,257,275 0.51 121,333,494
PF 21 90,507,633 1.04 73,311,183
BAFS 29 3,293,675 0.52 122,689,394
AIT 32 1,131,400 0.55 33,376,300
PF 21 90,507,633 1.04 73,311,183
BAFS 30 3,293,675 0.52 122,689,394
AIT 34 1,131,400 0.55 33,376,300
มูลค่ารวม: 613,463,547 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 17 92,233,333 1.2 74,709,000
SC 18 22,453,650 0.54 85,772,943
BAFS 24 3,645,575 0.57 135,797,669
AIT 33 1,131,400 0.55 33,376,300
มูลค่ารวม: 329,655,911 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 16 69,175,000 1.2 56,031,750
SC 18 19,958,800 0.54 76,242,616
AIT 31 1,131,400 0.55 33,376,300
BAFS 26 3,097,900 0.61 115,396,775
มูลค่ารวม: 281,047,441 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 29 1,267,200 0.61 37,382,400
SAMART 25 5,530,200 0.55 50,048,310
SC 19 19,958,800 0.54 76,242,616
AAV 16 25,925,300 0.53 141,292,885
PF 16 69,175,000 1.2 56,031,750
BAFS 30 2,605,600 0.51 97,058,600
AIT 28 1,267,200 0.61 37,382,400
มูลค่ารวม: 495,438,961 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com