ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-25
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 33 1,131,400 0.55 32,244,900
BAFS 30 3,257,275 0.51 153,091,925
PF 21 90,507,633 1.04 81,456,870
BAFS 29 3,293,675 0.52 154,802,725
AIT 32 1,131,400 0.55 32,244,900
PF 21 90,507,633 1.04 81,456,870
BAFS 30 3,293,675 0.52 154,802,725
AIT 34 1,131,400 0.55 32,244,900
มูลค่ารวม: 722,345,814 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 17 92,233,333 1.2 83,010,000
SC 18 22,453,650 0.54 80,384,067
BAFS 24 3,645,575 0.57 171,342,025
AIT 33 1,131,400 0.55 32,244,900
มูลค่ารวม: 366,980,992 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 16 69,175,000 1.2 62,257,500
SC 18 19,958,800 0.54 71,452,504
AIT 31 1,131,400 0.55 32,244,900
BAFS 26 3,097,900 0.61 145,601,300
มูลค่ารวม: 311,556,204 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-04-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AIT 29 1,267,200 0.61 36,115,200
SAMART 25 5,530,200 0.55 68,021,460
SC 19 19,958,800 0.54 71,452,504
AAV 16 25,925,300 0.53 163,329,390
PF 16 69,175,000 1.2 62,257,500
BAFS 30 2,605,600 0.51 122,463,200
AIT 28 1,267,200 0.61 36,115,200
มูลค่ารวม: 559,754,454 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com