ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 6 5,749,100 1.09 1,316,543,900
BJC 8 48,234,100 1.21 2,689,051,075
GPSC 9 10,557,500 0.7 836,681,875
M 10 9,263,300 1.01 780,433,025
THREL 10 10,814,000 1.8 136,256,400
BR 6 18,311,500 2 132,758,375
PF 13 159,860,800 1.84 127,888,640
BJC 8 47,153,000 1.18 2,628,779,750
BLA 11 36,236,780 2.12 1,295,464,885
M 10 9,263,300 1.01 780,433,025
PLAT 16 22,310,400 0.8 191,869,440
SC 10 42,142,275 1.01 162,669,182
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 52,533,360
THREL 10 10,814,000 1.8 136,256,400
BANPU 13 49,275,100 0.97 1,074,197,180
PF 13 159,860,800 1.84 127,888,640
SAMART 10 11,214,500 1.11 107,659,200
SYMC 18 2,675,616 0.82 22,341,394
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 603,930,338
BLA 11 36,236,780 2.12 1,295,464,885
BR 7 18,311,500 2 132,758,375
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 52,533,360
AAV 10 86,044,700 1.77 481,850,320
EA 11 32,876,400 0.88 2,235,595,200
SC 10 42,142,275 1.01 162,669,182
M 9 9,263,300 1.01 780,433,025
BA 13 17,075,100 0.81 251,003,970
THREL 11 10,814,000 1.8 136,256,400
EGCO 7 5,430,500 1.03 1,243,584,500
BJC 6 47,153,000 1.18 2,628,779,750
PLAT 16 22,310,400 0.8 191,869,440
GPSC 9 10,232,400 0.68 810,917,700
มูลค่ารวม: 23,607,352,190 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com