ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 12 33,878,880 1.98 1,177,291,080
BR 13 9,024,100 0.99 56,400,625
BJC 7 46,318,300 1.16 2,686,461,400
GRAMMY 13 5,306,400 0.65 47,757,600
SC 10 43,074,075 1.03 159,374,078
M 9 12,260,100 1.33 944,027,700
AAV 6 102,418,200 2.11 599,146,470
BA 11 25,056,900 1.19 373,347,810
EGCO 7 5,749,100 1.09 1,333,791,200
GLOBAL 14 27,437,579 0.71 452,720,054
GUNKUL 11 64,272,400 0.87 205,671,680
THREL 9 13,250,100 2.21 110,638,335
PLAT 18 17,327,700 0.62 137,755,215
GPSC 10 9,957,200 0.66 754,257,900
มูลค่ารวม: 9,038,641,146 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 17 1,727,416 0.53 10,450,867
EGCO 6 5,749,100 1.09 1,333,791,200
BJC 8 48,234,100 1.21 2,797,577,800
GPSC 9 10,557,500 0.7 799,730,625
M 10 9,263,300 1.01 713,274,100
THREL 10 10,814,000 1.8 90,296,900
BR 6 18,311,500 2 114,446,875
PF 13 159,860,800 1.84 148,670,544
BJC 8 47,153,000 1.18 2,734,874,000
BLA 11 36,236,780 2.12 1,259,228,105
M 10 9,263,300 1.01 713,274,100
PLAT 16 22,310,400 0.8 177,367,680
SC 10 42,142,275 1.01 155,926,418
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 47,757,600
THREL 10 10,814,000 1.8 90,296,900
BANPU 13 49,275,100 0.97 1,054,487,140
PF 13 159,860,800 1.84 148,670,544
SAMART 10 11,214,500 1.11 91,398,175
SYMC 18 2,675,616 0.82 16,187,477
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 586,167,681
BLA 11 36,236,780 2.12 1,259,228,105
BR 7 18,311,500 2 114,446,875
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 47,757,600
AAV 10 86,044,700 1.77 503,361,495
EA 11 32,876,400 0.88 1,273,960,500
SC 10 42,142,275 1.01 155,926,418
M 9 9,263,300 1.01 713,274,100
BA 13 17,075,100 0.81 254,418,990
THREL 11 10,814,000 1.8 90,296,900
EGCO 7 5,430,500 1.03 1,259,876,000
BJC 6 47,153,000 1.18 2,734,874,000
PLAT 16 22,310,400 0.8 177,367,680
GPSC 9 10,232,400 0.68 775,104,300
มูลค่ารวม: 22,443,767,693 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com