ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 12 33,878,880 1.98 1,499,140,440
BR 13 9,024,100 0.99 64,973,520
BJC 7 46,318,300 1.16 2,339,074,150
GRAMMY 13 5,306,400 0.65 59,431,680
SC 10 43,074,075 1.03 141,282,966
M 9 12,260,100 1.33 732,540,975
AAV 6 102,418,200 2.11 629,871,930
BA 11 25,056,900 1.19 466,058,340
EGCO 7 5,749,100 1.09 1,339,540,300
GLOBAL 14 27,437,579 0.71 411,563,685
GUNKUL 11 64,272,400 0.87 260,945,944
THREL 9 13,250,100 2.21 119,913,405
PLAT 18 17,327,700 0.62 133,423,290
GPSC 10 9,957,200 0.66 395,798,700
มูลค่ารวม: 8,593,559,325 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 17 1,727,416 0.53 19,865,284
EGCO 6 5,749,100 1.09 1,339,540,300
BJC 8 48,234,100 1.21 2,435,822,050
GPSC 9 10,557,500 0.7 419,660,625
M 10 9,263,300 1.01 553,482,175
THREL 10 10,814,000 1.8 97,866,700
BR 6 18,311,500 2 131,842,800
PF 13 159,860,800 1.84 134,283,072
BJC 8 47,153,000 1.18 2,381,226,500
BLA 11 36,236,780 2.12 1,603,477,515
M 10 9,263,300 1.01 553,482,175
PLAT 16 22,310,400 0.8 171,790,080
SC 10 42,142,275 1.01 138,226,662
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 59,431,680
THREL 10 10,814,000 1.8 97,866,700
BANPU 13 49,275,100 0.97 852,459,230
PF 13 159,860,800 1.84 134,283,072
SAMART 10 11,214,500 1.11 153,638,650
SYMC 18 2,675,616 0.82 30,769,584
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 532,879,710
BLA 11 36,236,780 2.12 1,603,477,515
BR 7 18,311,500 2 131,842,800
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 59,431,680
AAV 10 86,044,700 1.77 529,174,905
EA 11 32,876,400 0.88 1,298,617,800
SC 10 42,142,275 1.01 138,226,662
M 9 9,263,300 1.01 553,482,175
BA 13 17,075,100 0.81 317,596,860
THREL 11 10,814,000 1.8 97,866,700
EGCO 7 5,430,500 1.03 1,265,306,500
BJC 6 47,153,000 1.18 2,381,226,500
PLAT 16 22,310,400 0.8 171,790,080
GPSC 9 10,232,400 0.68 406,737,900
มูลค่ารวม: 20,796,672,641 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com