ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-01
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 24 92,205,500 0.6 2,056,182,650
BLA 11 39,343,880 2.31 1,937,686,090
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 54,655,920
SAMART 11 10,806,200 1.07 149,125,560
GLOBAL 10 41,566,966 1.19 735,735,298
AAV 6 149,244,600 3.08 970,089,900
EGCO 7 6,572,800 1.25 1,307,987,200
PF 11 159,860,800 2.08 143,874,720
SC 10 42,142,275 1.01 148,340,808
KKP 28 4,886,200 0.58 273,627,200
BA 9 29,887,500 1.42 666,491,250
CBG 10 16,340,700 1.63 1,258,233,900
M 8 11,174,400 1.23 634,147,200
THREL 11 10,814,000 1.8 105,436,500
BJC 5 33,974,600 2.13 1,656,261,750
SYMC 16 2,469,800 0.82 21,981,220
มูลค่ารวม: 12,119,857,166 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 21 65,764,900 0.6 189,402,912
SCC 21 6,293,400 0.52 3,121,526,400
BLA 12 37,777,980 2.23 1,860,565,515
BJC 4 33,374,800 2.1 1,627,021,500
GLOBAL 13 26,010,133 0.85 460,379,354
SAMART 12 10,507,600 1.04 145,004,880
GRAMMY 12 5,151,900 0.63 53,064,570
PF 9 119,895,600 2.07 107,906,040
SC 11 32,153,800 0.87 113,181,376
KKP 23 6,244,100 0.74 349,669,600
M 6 10,586,200 1.17 600,766,850
AAV 5 104,327,000 2.15 678,125,500
CPALL 23 53,579,100 0.6 3,187,956,450
EGCO 8 6,478,500 1.23 1,289,221,500
SYMC 18 2,210,700 0.74 19,675,230
มูลค่ารวม: 13,803,467,677 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com