ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 12 33,878,880 1.98 0
BR 13 9,024,100 0.99 0
BJC 7 46,318,300 1.16 0
GRAMMY 13 5,306,400 0.65 0
SC 10 43,074,075 1.03 0
M 9 12,260,100 1.33 0
AAV 6 102,418,200 2.11 0
BA 11 25,056,900 1.19 0
EGCO 7 5,749,100 1.09 0
GLOBAL 14 27,437,579 0.71 0
GUNKUL 11 64,272,400 0.87 0
THREL 9 13,250,100 2.21 0
PLAT 18 17,327,700 0.62 0
GPSC 10 9,957,200 0.66 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 17 1,727,416 0.53 0
EGCO 6 5,749,100 1.09 0
BJC 8 48,234,100 1.21 0
GPSC 9 10,557,500 0.7 0
M 10 9,263,300 1.01 0
THREL 10 10,814,000 1.8 0
BR 6 18,311,500 2 0
PF 13 159,860,800 1.84 0
BJC 8 47,153,000 1.18 0
BLA 11 36,236,780 2.12 0
M 10 9,263,300 1.01 0
PLAT 16 22,310,400 0.8 0
SC 10 42,142,275 1.01 0
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 0
THREL 10 10,814,000 1.8 0
BANPU 13 49,275,100 0.97 0
PF 13 159,860,800 1.84 0
SAMART 10 11,214,500 1.11 0
SYMC 18 2,675,616 0.82 0
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 0
BLA 11 36,236,780 2.12 0
BR 7 18,311,500 2 0
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 0
AAV 10 86,044,700 1.77 0
EA 11 32,876,400 0.88 0
SC 10 42,142,275 1.01 0
M 9 9,263,300 1.01 0
BA 13 17,075,100 0.81 0
THREL 11 10,814,000 1.8 0
EGCO 7 5,430,500 1.03 0
BJC 6 47,153,000 1.18 0
PLAT 16 22,310,400 0.8 0
GPSC 9 10,232,400 0.68 0
มูลค่ารวม: 0 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com