ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 6 5,749,100 1.09 1,322,293,000
BJC 8 48,234,100 1.21 2,520,231,725
GPSC 9 10,557,500 0.7 580,662,500
M 10 9,263,300 1.01 606,746,150
THREL 10 10,814,000 1.8 96,785,300
BR 6 18,311,500 2 146,492,000
PF 13 159,860,800 1.84 148,670,544
BJC 8 47,153,000 1.18 2,463,744,250
BLA 11 36,236,780 2.12 1,386,056,835
M 10 9,263,300 1.01 606,746,150
PLAT 16 22,310,400 0.8 199,678,080
SC 10 42,142,275 1.01 144,126,581
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 67,921,920
THREL 10 10,814,000 1.8 96,785,300
BANPU 13 49,275,100 0.97 852,459,230
PF 13 159,860,800 1.84 148,670,544
SAMART 10 11,214,500 1.11 141,302,700
SYMC 18 2,675,616 0.82 31,304,707
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 603,930,338
BLA 11 36,236,780 2.12 1,386,056,835
BR 7 18,311,500 2 146,492,000
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 67,921,920
AAV 10 86,044,700 1.77 546,383,845
EA 11 32,876,400 0.88 1,298,617,800
SC 10 42,142,275 1.01 144,126,581
M 9 9,263,300 1.01 606,746,150
BA 13 17,075,100 0.81 314,181,840
THREL 11 10,814,000 1.8 96,785,300
EGCO 7 5,430,500 1.03 1,249,015,000
BJC 6 47,153,000 1.18 2,463,744,250
PLAT 16 22,310,400 0.8 199,678,080
GPSC 9 10,232,400 0.68 562,782,000
มูลค่ารวม: 21,247,139,454 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com