ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 13 159,860,800 1.84 140,677,504
BJC 8 47,153,000 1.18 2,216,191,000
BLA 11 36,236,780 2.12 1,657,832,685
M 10 9,263,300 1.01 581,272,075
PLAT 16 22,310,400 0.8 153,941,760
SC 10 42,142,275 1.01 142,440,890
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 62,084,880
THREL 10 10,814,000 1.8 89,215,500
BANPU 13 49,275,100 0.97 857,386,740
PF 13 159,860,800 1.84 140,677,504
SAMART 10 11,214,500 1.11 165,974,600
SYMC 18 2,675,616 0.82 31,304,707
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 522,222,116
BLA 11 36,236,780 2.12 1,657,832,685
BR 7 18,311,500 2 130,011,650
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 62,084,880
AAV 10 86,044,700 1.77 546,383,845
EA 11 32,876,400 0.88 1,224,645,900
SC 10 42,142,275 1.01 142,440,890
M 9 9,263,300 1.01 581,272,075
BA 13 17,075,100 0.81 315,889,350
THREL 11 10,814,000 1.8 89,215,500
EGCO 7 5,430,500 1.03 1,167,557,500
BJC 6 47,153,000 1.18 2,216,191,000
PLAT 16 22,310,400 0.8 153,941,760
GPSC 9 10,232,400 0.68 376,040,700
มูลค่ารวม: 15,424,729,695 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com