ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BANPU 13 49,275,100 0.97 872,169,270
PF 13 159,860,800 1.84 142,276,112
SAMART 10 11,214,500 1.11 163,731,700
SYMC 18 2,675,616 0.82 31,304,707
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 493,801,865
BLA 11 36,236,780 2.12 1,630,655,100
BR 7 18,311,500 2 116,278,025
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 58,370,400
AAV 10 86,044,700 1.77 520,570,435
EA 11 32,876,400 0.88 936,977,400
SC 10 42,142,275 1.01 137,383,817
M 9 9,263,300 1.01 565,061,300
BA 13 17,075,100 0.81 331,256,940
THREL 11 10,814,000 1.8 86,512,000
EGCO 7 5,430,500 1.03 1,129,544,000
BJC 6 47,153,000 1.18 1,992,214,250
PLAT 16 22,310,400 0.8 156,172,800
GPSC 9 10,232,400 0.68 347,901,600
มูลค่ารวม: 9,712,181,720 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-01
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 24 92,205,500 0.6 1,678,140,100
BLA 11 39,343,880 2.31 1,770,474,600
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 58,370,400
SAMART 11 10,806,200 1.07 157,770,520
GLOBAL 10 41,566,966 1.19 577,780,827
AAV 6 149,244,600 3.08 902,929,830
BR 9 19,726,000 2.16 125,260,100
EGCO 7 6,572,800 1.25 1,367,142,400
PF 11 159,860,800 2.08 142,276,112
SC 10 42,142,275 1.01 137,383,817
KKP 28 4,886,200 0.58 333,483,150
BA 9 29,887,500 1.42 579,817,500
CBG 10 16,340,700 1.63 1,041,719,625
M 8 11,174,400 1.23 681,638,400
THREL 11 10,814,000 1.8 86,512,000
BJC 5 33,974,600 2.13 1,435,426,850
SYMC 16 2,469,800 0.82 28,896,660
มูลค่ารวม: 11,105,022,891 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com