ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-01
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BDMS 24 92,205,500 0.6 1,834,889,450
BLA 11 39,343,880 2.31 1,937,686,090
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 54,125,280
SAMART 11 10,806,200 1.07 165,334,860
GLOBAL 10 41,566,966 1.19 681,698,242
AAV 6 149,244,600 3.08 917,854,290
BR 9 19,726,000 2.16 126,246,400
EGCO 7 6,572,800 1.25 1,478,880,000
PF 11 159,860,800 2.08 148,670,544
SC 10 42,142,275 1.01 155,926,418
KKP 28 4,886,200 0.58 349,363,300
BA 9 29,887,500 1.42 597,750,000
CBG 10 16,340,700 1.63 1,070,315,850
M 8 11,174,400 1.23 687,225,600
THREL 11 10,814,000 1.8 93,000,400
BJC 5 33,974,600 2.13 1,460,907,800
SYMC 16 2,469,800 0.82 28,155,720
มูลค่ารวม: 11,788,030,244 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-11-26
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
CHG 21 65,764,900 0.6 159,151,058
SCC 21 6,293,400 0.52 3,411,022,800
BLA 12 37,777,980 2.23 1,860,565,515
BJC 4 33,374,800 2.1 1,435,116,400
GLOBAL 13 26,010,133 0.85 426,566,181
SAMART 12 10,507,600 1.04 160,766,280
GRAMMY 12 5,151,900 0.63 52,549,380
PF 9 119,895,600 2.07 111,502,908
SC 11 32,153,800 0.87 118,969,060
KKP 23 6,244,100 0.74 446,453,150
M 6 10,586,200 1.17 651,051,300
AAV 5 104,327,000 2.15 641,611,050
CPALL 23 53,579,100 0.6 3,295,114,650
EGCO 8 6,478,500 1.23 1,457,662,500
SYMC 18 2,210,700 0.74 25,201,980
มูลค่ารวม: 14,253,304,212 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com