ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 12 33,878,880 1.98 508,183,200
BR 13 9,024,100 0.99 19,131,092
BJC 7 46,318,300 1.16 1,968,527,750
GRAMMY 13 5,306,400 0.65 46,961,640
SC 10 43,074,075 1.03 87,009,632
M 9 12,260,100 1.33 698,825,700
AAV 6 102,418,200 2.11 201,763,854
BA 11 25,056,900 1.19 144,077,175
EGCO 7 5,749,100 1.09 1,586,751,600
GLOBAL 14 27,437,579 0.71 400,588,653
GUNKUL 11 64,272,400 0.87 182,533,616
THREL 9 13,250,100 2.21 34,980,264
PLAT 18 17,327,700 0.62 0
GPSC 10 9,957,200 0.66 751,768,600
มูลค่ารวม: 6,631,102,776 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 17 1,727,416 0.53 5,216,796
EGCO 6 5,749,100 1.09 1,586,751,600
BJC 8 48,234,100 1.21 2,049,949,250
GPSC 9 10,557,500 0.7 797,091,250
M 10 9,263,300 1.01 528,008,100
THREL 10 10,814,000 1.8 28,548,960
BR 6 18,311,500 2 38,820,380
PF 13 159,860,800 1.84 55,951,280
BJC 8 47,153,000 1.18 2,004,002,500
BLA 11 36,236,780 2.12 543,551,700
M 10 9,263,300 1.01 528,008,100
PLAT 16 22,310,400 0.8 0
SC 10 42,142,275 1.01 85,127,396
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 46,961,640
THREL 10 10,814,000 1.8 28,548,960
BANPU 13 49,275,100 0.97 307,969,375
PF 13 159,860,800 1.84 55,951,280
SAMART 10 11,214,500 1.11 60,558,300
SYMC 18 2,675,616 0.82 8,080,360
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 518,669,584
BLA 11 36,236,780 2.12 543,551,700
BR 7 18,311,500 2 38,820,380
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 46,961,640
AAV 10 86,044,700 1.77 169,508,059
EA 11 32,876,400 0.88 1,282,179,600
SC 10 42,142,275 1.01 85,127,396
M 9 9,263,300 1.01 528,008,100
BA 13 17,075,100 0.81 98,181,825
THREL 11 10,814,000 1.8 28,548,960
EGCO 7 5,430,500 1.03 1,498,818,000
BJC 6 47,153,000 1.18 2,004,002,500
PLAT 16 22,310,400 0.8 0
GPSC 9 10,232,400 0.68 772,546,200
มูลค่ารวม: 16,374,021,171 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com