ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-06
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
EGCO 6 5,749,100 1.09 1,253,303,800
BJC 8 48,234,100 1.21 2,773,460,750
GPSC 9 10,557,500 0.7 630,810,625
M 10 9,263,300 1.01 761,906,425
THREL 10 10,814,000 1.8 117,872,600
BR 6 18,311,500 2 135,505,100
PF 13 159,860,800 1.84 140,677,504
BJC 8 47,153,000 1.18 2,711,297,500
BLA 11 36,236,780 2.12 1,395,116,030
M 10 9,263,300 1.01 761,906,425
PLAT 16 22,310,400 0.8 178,483,200
SC 10 42,142,275 1.01 161,826,336
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 58,901,040
THREL 10 10,814,000 1.8 117,872,600
BANPU 13 49,275,100 0.97 842,604,210
PF 13 159,860,800 1.84 140,677,504
SAMART 10 11,214,500 1.11 134,574,000
SYMC 18 2,675,616 0.82 23,679,202
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 596,825,275
BLA 11 36,236,780 2.12 1,395,116,030
BR 7 18,311,500 2 135,505,100
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 58,901,040
AAV 10 86,044,700 1.77 533,477,140
EA 11 32,876,400 0.88 1,594,505,400
SC 10 42,142,275 1.01 161,826,336
M 9 9,263,300 1.01 761,906,425
BA 13 17,075,100 0.81 291,984,210
THREL 11 10,814,000 1.8 117,872,600
EGCO 7 5,430,500 1.03 1,183,849,000
BJC 6 47,153,000 1.18 2,711,297,500
PLAT 16 22,310,400 0.8 178,483,200
GPSC 9 10,232,400 0.68 611,385,900
มูลค่ารวม: 22,673,410,007 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com