ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 12 33,878,880 1.98 889,320,600
BR 13 9,024,100 0.99 35,374,472
BJC 7 46,318,300 1.16 2,119,062,225
GRAMMY 13 5,306,400 0.65 32,369,040
SC 10 43,074,075 1.03 117,161,484
M 9 12,260,100 1.33 928,702,575
AAV 6 102,418,200 2.11 413,769,528
BA 11 25,056,900 1.19 315,716,940
EGCO 7 5,749,100 1.09 1,454,522,300
GLOBAL 14 27,437,579 0.71 469,182,601
GUNKUL 11 64,272,400 0.87 191,531,752
THREL 9 13,250,100 2.21 84,800,640
PLAT 18 17,327,700 0.62 122,160,285
GPSC 10 9,957,200 0.66 570,049,700
มูลค่ารวม: 7,743,724,142 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 17 1,727,416 0.53 8,153,404
EGCO 6 5,749,100 1.09 1,454,522,300
BJC 8 48,234,100 1.21 2,206,710,075
GPSC 9 10,557,500 0.7 604,416,875
M 10 9,263,300 1.01 701,694,975
THREL 10 10,814,000 1.8 69,209,600
BR 6 18,311,500 2 71,781,080
PF 13 159,860,800 1.84 115,099,776
BJC 8 47,153,000 1.18 2,157,249,750
BLA 11 36,236,780 2.12 951,215,475
M 10 9,263,300 1.01 701,694,975
PLAT 16 22,310,400 0.8 157,288,320
SC 10 42,142,275 1.01 114,626,988
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 32,369,040
THREL 10 10,814,000 1.8 69,209,600
BANPU 13 49,275,100 0.97 813,039,150
PF 13 159,860,800 1.84 115,099,776
SAMART 10 11,214,500 1.11 71,772,800
SYMC 18 2,675,616 0.82 12,628,908
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 607,482,869
BLA 11 36,236,780 2.12 951,215,475
BR 7 18,311,500 2 71,781,080
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 32,369,040
AAV 10 86,044,700 1.77 347,620,588
EA 11 32,876,400 0.88 1,479,438,000
SC 10 42,142,275 1.01 114,626,988
M 9 9,263,300 1.01 701,694,975
BA 13 17,075,100 0.81 215,146,260
THREL 11 10,814,000 1.8 69,209,600
EGCO 7 5,430,500 1.03 1,373,916,500
BJC 6 47,153,000 1.18 2,157,249,750
PLAT 16 22,310,400 0.8 157,288,320
GPSC 9 10,232,400 0.68 585,804,900
มูลค่ารวม: 19,292,627,211 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com