ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PF 13 159,860,800 1.84 134,283,072
BJC 8 47,153,000 1.18 2,086,520,250
BLA 11 36,236,780 2.12 1,585,359,125
M 10 9,263,300 1.01 560,429,650
PLAT 16 22,310,400 0.8 162,865,920
SC 10 42,142,275 1.01 134,855,280
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 58,370,400
THREL 10 10,814,000 1.8 93,541,100
BANPU 13 49,275,100 0.97 822,894,170
PF 13 159,860,800 1.84 134,283,072
SAMART 10 11,214,500 1.11 144,667,050
SYMC 18 2,675,616 0.82 30,234,461
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 465,381,613
BLA 11 36,236,780 2.12 1,585,359,125
BR 7 18,311,500 2 131,842,800
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 58,370,400
AAV 10 86,044,700 1.77 520,570,435
EA 11 32,876,400 0.88 1,158,893,100
SC 10 42,142,275 1.01 134,855,280
M 9 9,263,300 1.01 560,429,650
BA 13 17,075,100 0.81 307,351,800
THREL 11 10,814,000 1.8 93,541,100
EGCO 7 5,430,500 1.03 1,243,584,500
BJC 6 47,153,000 1.18 2,086,520,250
PLAT 16 22,310,400 0.8 162,865,920
GPSC 9 10,232,400 0.68 406,737,900
มูลค่ารวม: 14,864,607,423 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com