ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 12 33,878,880 1.98 1,075,654,440
BR 13 9,024,100 0.99 46,925,320
BJC 7 46,318,300 1.16 2,709,620,550
GRAMMY 13 5,306,400 0.65 42,185,880
SC 10 43,074,075 1.03 150,759,263
M 9 12,260,100 1.33 885,792,225
AAV 6 102,418,200 2.11 448,591,716
BA 11 25,056,900 1.19 323,234,010
EGCO 7 5,749,100 1.09 1,385,533,100
GLOBAL 14 27,437,579 0.71 532,289,033
GUNKUL 11 64,272,400 0.87 183,819,064
THREL 9 13,250,100 2.21 108,650,820
PLAT 18 17,327,700 0.62 140,354,370
GPSC 10 9,957,200 0.66 664,643,100
มูลค่ารวม: 8,698,052,890 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 17 1,727,416 0.53 9,587,159
EGCO 6 5,749,100 1.09 1,385,533,100
BJC 8 48,234,100 1.21 2,821,694,850
GPSC 9 10,557,500 0.7 704,713,125
M 10 9,263,300 1.01 669,273,425
THREL 10 10,814,000 1.8 88,674,800
BR 6 18,311,500 2 95,219,800
PF 13 159,860,800 1.84 159,860,800
BJC 8 47,153,000 1.18 2,758,450,500
BLA 11 36,236,780 2.12 1,150,517,765
M 10 9,263,300 1.01 669,273,425
PLAT 16 22,310,400 0.8 180,714,240
SC 10 42,142,275 1.01 147,497,963
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 42,185,880
THREL 10 10,814,000 1.8 88,674,800
BANPU 13 49,275,100 0.97 941,154,410
PF 13 159,860,800 1.84 159,860,800
SAMART 10 11,214,500 1.11 96,444,700
SYMC 18 2,675,616 0.82 14,849,669
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 689,191,092
BLA 11 36,236,780 2.12 1,150,517,765
BR 7 18,311,500 2 95,219,800
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 42,185,880
AAV 10 86,044,700 1.77 376,875,786
EA 11 32,876,400 0.88 1,536,971,700
SC 10 42,142,275 1.01 147,497,963
M 9 9,263,300 1.01 669,273,425
BA 13 17,075,100 0.81 220,268,790
THREL 11 10,814,000 1.8 88,674,800
EGCO 7 5,430,500 1.03 1,308,750,500
BJC 6 47,153,000 1.18 2,758,450,500
PLAT 16 22,310,400 0.8 180,714,240
GPSC 9 10,232,400 0.68 683,012,700
มูลค่ารวม: 22,131,786,150 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com