ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 12 33,878,880 1.98 1,109,533,320
BR 13 9,024,100 0.99 35,735,436
BJC 7 46,318,300 1.16 2,339,074,150
GRAMMY 13 5,306,400 0.65 40,063,320
SC 10 43,074,075 1.03 140,421,485
M 9 12,260,100 1.33 879,662,175
AAV 6 102,418,200 2.11 419,914,620
BA 11 25,056,900 1.19 300,682,800
EGCO 7 5,749,100 1.09 1,368,285,800
GLOBAL 14 27,437,579 0.71 537,776,548
GUNKUL 11 64,272,400 0.87 197,958,992
THREL 9 13,250,100 2.21 94,738,215
PLAT 18 17,327,700 0.62 131,690,520
GPSC 10 9,957,200 0.66 545,156,700
มูลค่ารวม: 8,140,694,081 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 17 1,727,416 0.53 9,155,305
EGCO 6 5,749,100 1.09 1,368,285,800
BJC 8 48,234,100 1.21 2,435,822,050
GPSC 9 10,557,500 0.7 578,023,125
M 10 9,263,300 1.01 664,641,775
THREL 10 10,814,000 1.8 77,320,100
BR 6 18,311,500 2 72,513,540
PF 13 159,860,800 1.84 155,064,976
BJC 8 47,153,000 1.18 2,381,226,500
BLA 11 36,236,780 2.12 1,186,754,545
M 10 9,263,300 1.01 664,641,775
PLAT 16 22,310,400 0.8 169,559,040
SC 10 42,142,275 1.01 137,383,817
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 40,063,320
THREL 10 10,814,000 1.8 77,320,100
BANPU 13 49,275,100 0.97 862,314,250
PF 13 159,860,800 1.84 155,064,976
SAMART 10 11,214,500 1.11 75,697,875
SYMC 18 2,675,616 0.82 14,180,765
GLOBAL 13 35,525,314 0.97 696,296,154
BLA 11 36,236,780 2.12 1,186,754,545
BR 7 18,311,500 2 72,513,540
GRAMMY 12 5,306,400 0.65 40,063,320
AAV 10 86,044,700 1.77 352,783,270
EA 11 32,876,400 0.88 1,610,943,600
SC 10 42,142,275 1.01 137,383,817
M 9 9,263,300 1.01 664,641,775
BA 13 17,075,100 0.81 204,901,200
THREL 11 10,814,000 1.8 77,320,100
EGCO 7 5,430,500 1.03 1,292,459,000
BJC 6 47,153,000 1.18 2,381,226,500
PLAT 16 22,310,400 0.8 169,559,040
GPSC 9 10,232,400 0.68 560,223,900
มูลค่ารวม: 20,572,103,394 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com