ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAT 18 2,864,000 0.67 56,707,200
STA 6 24,719,000 1.93 281,796,600
STA 6 24,719,000 1.93 281,796,600
KTC 9 2,256,800 0.88 586,768,000
BANPU 25 25,908,800 0.51 564,811,840
STA 5 24,719,000 1.93 281,796,600
SIRI 20 118,272,400 0.83 241,275,696
GFPT 30 8,431,000 0.67 112,975,400
TPIPL 19 113,135,000 0.56 233,058,100
SAT 21 3,020,200 0.71 59,799,960
KTC 18 1,432,900 0.56 372,554,000
LPN 9 21,218,300 1.44 231,279,470
PSL 7 34,829,100 2.23 431,880,840
มูลค่ารวม: 3,736,500,306 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 9 12,496,000 1.24 119,961,600
QH 11 110,427,199 1.03 340,115,773
SC 17 23,555,400 0.56 90,923,844
TTCL 21 2,928,300 0.52 41,874,690
LPN 23 10,935,800 0.74 119,200,220
มูลค่ารวม: 712,076,127 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 13 8,175,500 0.75 84,207,650
QH 23 51,181,200 0.56 157,638,096
มูลค่ารวม: 241,845,746 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 26 5,274,600 0.52 50,636,160
มูลค่ารวม: 50,636,160 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com