ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAT 18 2,864,000 0.67 67,590,400
STA 6 24,719,000 1.93 321,347,000
STA 6 24,719,000 1.93 321,347,000
KTC 9 2,256,800 0.88 399,453,600
BANPU 25 25,908,800 0.51 443,040,480
STA 5 24,719,000 1.93 321,347,000
SIRI 20 118,272,400 0.83 253,102,936
GFPT 30 8,431,000 0.67 118,034,000
TPIPL 19 113,135,000 0.56 233,058,100
SAT 21 3,020,200 0.71 71,276,720
KTC 18 1,432,900 0.56 253,623,300
LPN 9 21,218,300 1.44 284,325,220
PSL 7 34,829,100 2.23 383,120,100
มูลค่ารวม: 3,470,665,856 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 9 12,496,000 1.24 149,952,000
QH 11 110,427,199 1.03 337,907,229
SC 17 23,555,400 0.56 90,452,736
TTCL 21 2,928,300 0.52 51,245,250
LPN 23 10,935,800 0.74 146,539,720
มูลค่ารวม: 776,096,935 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 13 8,175,500 0.75 103,011,300
QH 23 51,181,200 0.56 156,614,472
มูลค่ารวม: 259,625,772 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 26 5,274,600 0.52 63,295,200
มูลค่ารวม: 63,295,200 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com