ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 18 5,125,500 0.64 153,765,000
TKN 9 13,565,100 0.98 126,833,685
COM7 22 6,264,100 0.52 153,470,450
MALEE 8 5,199,700 1.86 37,957,810
PSH 14 11,318,200 0.52 134,686,580
BANPU 16 37,981,200 0.74 237,382,500
BIG 11 38,890,700 1.1 19,834,257
LPN 6 26,738,400 1.81 152,408,880
PSL 7 32,403,700 2.08 126,374,430
มูลค่ารวม: 1,142,713,592 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STA 6 24,719,000 1.93 655,053,500
SAT 18 2,864,000 0.67 32,363,200
STA 6 24,719,000 1.93 655,053,500
STA 6 24,719,000 1.93 655,053,500
KTC 9 2,256,800 0.88 86,886,800
BANPU 25 25,908,800 0.51 161,930,000
STA 5 24,719,000 1.93 655,053,500
SIRI 20 118,272,400 0.83 0
GFPT 30 8,431,000 0.67 0
TPIPL 19 113,135,000 0.56 132,367,950
SAT 21 3,020,200 0.71 34,128,260
KTC 18 1,432,900 0.56 55,166,650
LPN 9 21,218,300 1.44 120,944,310
PSL 7 34,829,100 2.23 135,833,490
มูลค่ารวม: 3,379,834,660 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com