ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 18 5,125,500 0.64 203,738,625
TKN 9 13,565,100 0.98 212,972,070
COM7 22 6,264,100 0.52 121,523,540
MALEE 8 5,199,700 1.86 70,715,920
PSH 14 11,318,200 0.52 235,418,560
BANPU 16 37,981,200 0.74 725,440,920
BIG 11 38,890,700 1.1 68,447,632
LPN 6 26,738,400 1.81 280,753,200
PSL 7 32,403,700 2.08 392,084,770
มูลค่ารวม: 2,311,095,237 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STA 6 24,719,000 1.93 368,313,100
SAT 18 2,864,000 0.67 66,444,800
STA 6 24,719,000 1.93 368,313,100
STA 6 24,719,000 1.93 368,313,100
KTC 9 2,256,800 0.88 72,781,800
BANPU 25 25,908,800 0.51 494,858,080
STA 5 24,719,000 1.93 368,313,100
SIRI 20 118,272,400 0.83 190,418,564
GFPT 30 8,431,000 0.67 125,621,900
TPIPL 19 113,135,000 0.56 207,037,050
SAT 21 3,020,200 0.71 70,068,640
KTC 18 1,432,900 0.56 46,211,025
LPN 9 21,218,300 1.44 222,792,150
PSL 7 34,829,100 2.23 421,432,110
มูลค่ารวม: 3,390,918,519 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com