ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 18 5,125,500 0.64 213,989,625
TKN 9 13,565,100 0.98 305,214,750
COM7 22 6,264,100 0.52 83,938,940
MALEE 8 5,199,700 1.86 201,488,375
PSH 14 11,318,200 0.52 259,186,780
BANPU 16 37,981,200 0.74 657,074,760
BIG 11 38,890,700 1.1 140,784,334
LPN 6 26,738,400 1.81 291,448,560
PSL 7 32,403,700 2.08 353,200,330
มูลค่ารวม: 2,506,326,454 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STA 6 24,719,000 1.93 318,875,100
SAT 18 2,864,000 0.67 46,969,600
STA 6 24,719,000 1.93 318,875,100
STA 6 24,719,000 1.93 318,875,100
KTC 9 2,256,800 0.88 258,403,600
BANPU 25 25,908,800 0.51 448,222,240
STA 5 24,719,000 1.93 318,875,100
SIRI 20 118,272,400 0.83 260,199,280
GFPT 30 8,431,000 0.67 164,404,500
TPIPL 19 113,135,000 0.56 248,897,000
SAT 21 3,020,200 0.71 49,531,280
KTC 18 1,432,900 0.56 164,067,050
LPN 9 21,218,300 1.44 231,279,470
PSL 7 34,829,100 2.23 379,637,190
มูลค่ารวม: 3,527,111,610 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com