ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 18 5,125,500 0.64 164,016,000
TKN 9 13,565,100 0.98 94,277,445
COM7 22 6,264,100 0.52 81,433,300
MALEE 8 5,199,700 1.86 42,117,570
PSH 14 11,318,200 0.52 189,013,940
BANPU 16 37,981,200 0.74 626,689,800
BIG 11 38,890,700 1.1 46,668,840
LPN 6 26,738,400 1.81 171,125,760
PSL 7 32,403,700 2.08 247,888,305
มูลค่ารวม: 1,663,230,960 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STA 6 24,719,000 1.93 348,537,900
SAT 18 2,864,000 0.67 50,120,000
STA 6 24,719,000 1.93 348,537,900
STA 6 24,719,000 1.93 348,537,900
KTC 9 2,256,800 0.88 62,626,200
BANPU 25 25,908,800 0.51 427,495,200
STA 5 24,719,000 1.93 348,537,900
SIRI 20 118,272,400 0.83 146,657,776
GFPT 30 8,431,000 0.67 112,132,300
TPIPL 19 113,135,000 0.56 211,562,450
SAT 21 3,020,200 0.71 52,853,500
KTC 18 1,432,900 0.56 39,762,975
LPN 9 21,218,300 1.44 135,797,120
PSL 7 34,829,100 2.23 266,442,615
มูลค่ารวม: 2,899,601,736 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com