ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAT 18 2,864,000 0.67 53,843,200
STA 6 24,719,000 1.93 311,459,400
STA 6 24,719,000 1.93 311,459,400
KTC 9 2,256,800 0.88 287,742,000
BANPU 25 25,908,800 0.51 448,222,240
STA 5 24,719,000 1.93 311,459,400
SIRI 20 118,272,400 0.83 267,295,624
GFPT 30 8,431,000 0.67 155,973,500
TPIPL 19 113,135,000 0.56 253,422,400
SAT 21 3,020,200 0.71 56,779,760
KTC 18 1,432,900 0.56 182,694,750
LPN 9 21,218,300 1.44 252,497,770
PSL 7 34,829,100 2.23 407,500,470
มูลค่ารวม: 3,300,349,914 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 9 12,496,000 1.24 157,449,600
QH 11 110,427,199 1.03 311,404,701
SC 17 23,555,400 0.56 80,559,468
TTCL 21 2,928,300 0.52 45,681,480
LPN 23 10,935,800 0.74 130,136,020
มูลค่ารวม: 725,231,269 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-02
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
THCOM 13 8,175,500 0.75 132,443,100
QH 23 51,181,200 0.56 144,330,984
มูลค่ารวม: 276,774,084 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 26 5,274,600 0.52 66,459,960
มูลค่ารวม: 66,459,960 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com