ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
HANA 18 5,125,500 0.64 181,955,250
TKN 9 13,565,100 0.98 149,216,100
COM7 22 6,264,100 0.52 124,655,590
MALEE 8 5,199,700 1.86 46,797,300
PSH 14 11,318,200 0.52 217,309,440
BANPU 16 37,981,200 0.74 664,671,000
BIG 11 38,890,700 1.1 55,224,794
LPN 6 26,738,400 1.81 221,928,720
PSL 7 32,403,700 2.08 336,998,480
มูลค่ารวม: 1,998,756,674 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-11
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
STA 6 24,719,000 1.93 435,054,400
SAT 18 2,864,000 0.67 59,571,200
STA 6 24,719,000 1.93 435,054,400
STA 6 24,719,000 1.93 435,054,400
KTC 9 2,256,800 0.88 76,731,200
BANPU 25 25,908,800 0.51 453,404,000
STA 5 24,719,000 1.93 435,054,400
SIRI 20 118,272,400 0.83 158,485,016
GFPT 30 8,431,000 0.67 121,406,400
TPIPL 19 113,135,000 0.56 204,774,350
SAT 21 3,020,200 0.71 62,820,160
KTC 18 1,432,900 0.56 48,718,600
LPN 9 21,218,300 1.44 176,111,890
PSL 7 34,829,100 2.23 362,222,640
มูลค่ารวม: 3,464,463,056 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com