หุ้นเติบโตเร็ว

หุ้นเติบโตเร็ว (High Growth)

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
forex
set
set50
ราคาน้ำมัน
forex
ลำดับหุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
ROJNA 5.45 10.94400% / ปี-1.14% / ปี-10.44% / ปี0
BANPU 17.3 14.91962.87% / ปี6308.13% / ปี-19.28% / ปี2.45
AJ 13.8 14.981264.55% / ปี768.71% / ปี264.5% / ปี1.43
SUPER 1.31 N.A.934.33% / ปี197.76% / ปี-12.24% / ปี0
INET 4.34 6.32663.9% / ปี989.49% / ปี150.09% / ปี1.8
NOBLE 12.9 2.65603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี0
BKD 3.28 N.A.601.54% / ปี141.49% / ปีN.A.2.13
VNT 20.8 12.09385% / ปี354.17% / ปี2.3% / ปี2.12
RS 16 N.A.363.8% / ปี2000% / ปี-7.94% / ปี0
GENCO 1.05 N.A.333.87% / ปี60.05% / ปี-17.31% / ปี0
BR 7.2 N.A.323.61% / ปี-22.87% / ปีN.A.2.74
PDI 23.8 6.18300% / ปี17.84% / ปี80.26% / ปี4.2
MDX 5.6 15.1277.22% / ปี-17.26% / ปี-16.85% / ปี0
SGP 17.2 N.A.264.88% / ปี83.28% / ปี53.13% / ปี2.91
WORK 85.5 61.56234.1% / ปี210.6% / ปี10.66% / ปี0.31
TTA 9.9 123.75221.43% / ปี135% / ปี20.77% / ปี0.51
ITD 4.4 162.72216.02% / ปี62.07% / ปี28.55% / ปี0.23
SCI 7.4 N.A.211.9% / ปีN.A.N.A.0.66
TRUBB 2.08 N.A.207.19% / ปี109.29% / ปี43.19% / ปี0
MONO 3.74 N.A.205.63% / ปี63.24% / ปีN.A.0.8
PTTEP 90 15.96160% / ปี49.71% / ปี-8.06% / ปี3.59
SIMAT 2.8 N.A.150% / ปี66.67% / ปี-15% / ปี0
TGPRO 0.18 46.39133.85% / ปี58.3% / ปี-19.12% / ปี0
DEMCO 6.2 31.88132.96% / ปี-28.05% / ปี-15.43% / ปี0
WHA 3.34 13.68131.96% / ปี93.61% / ปีN.A.4.54
UV 8.4 N.A.127.83% / ปี81.91% / ปี4.92% / ปี2.4
JTS 1.94 66.9121.11% / ปี82.76% / ปีN.A.5.15
IT 5.15 59.88113.51% / ปี129.55% / ปี-11.68% / ปี0.93
MATI 8.55 324.48111.59% / ปี65.79% / ปี-17.98% / ปี0
PTTGC 77.25 9.63105.56% / ปี18.54% / ปี17.47% / ปี3.7
SSI 0.05 N.A.105.51% / ปี67.98% / ปี23.26% / ปี0
ARIP 0.8 41.56104.81% / ปี53.5% / ปี-19.65% / ปี0
GRAMMY 11.2 N.A.104.79% / ปี-47.69% / ปี-19.2% / ปี0
KBS 6.75 N.A.104.64% / ปี1.19% / ปี-12.91% / ปี1.47
NINE 1.51 N.A.99.7% / ปี46.34% / ปี-20.27% / ปี0
PSL 10.9 N.A.96.17% / ปี46.91% / ปี-7.57% / ปี0
CRANE 3.98 N.A.91.63% / ปี-68.2% / ปี-21.61% / ปี0
AS 2 N.A.89.66% / ปี44.23% / ปี-21.13% / ปี0
AMATA 20.3 15.1588% / ปี-6.48% / ปี5.41% / ปี2.23
SVOA 2.02 17.683.63% / ปี2.18% / ปี21.74% / ปี0.7
NEWS 0.02 N.A.80.47% / ปี41.06% / ปี15.8% / ปี0
RCL 7.85 N.A.76.47% / ปี-71.6% / ปี15.93% / ปี0
หุ้น PE ต่ำ
ข้อมูลลำดับหุ้นเติบโตสูง Update ล่าสุดวันที่ 15/06/2018
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com