ลำดับหุ้นขนาดเล็ก

ลำดับหุ้นขนาดเล็ก หุ้น Small Cap
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio การปันผล
(Dividend Yield)
มูลค่าในตลาด
(Market Cap)
BCH 1.3 33.81 2.31%/ปี 1.68 M
ARIP 0 N.A. 0%/ปี 5.9 M
EA 1.39 12.32 0.38%/ปี 0 M
AKP 0.90 N.A. 0%/ปี 1 M
PPP 1.97 N.A. 0%/ปี 0 M
CCP 0 N.A. 0.54%/ปี 0 M
BTSGIF 7.36 N.A. 0%/ปี 0.51 M
MONO 0.1 N.A. 0%/ปี 0 M
NOK 1.2 N.A. 2%/ปี 0 M
BEAUTY 1.5 N.A. 0%/ปี 1 M
TH 0.35 N.A. 0%/ปี 2.39 M
EUREKA 0.39 N.A. 0%/ปี 0 M
WHA 2.18 13.68 4.54%/ปี 0 M
KYE 115 9.91 6.46%/ปี 0 M
SYMC 6.02 N.A. 0%/ปี 0 M

 

Rate the article
Share with friends
Ruayhoon